Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-578111

ZK22002510

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland:

Gelet op het bepaalde in artikel 231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

 

Besluit:

 • a.

  aan te wijzen als de heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet alsmede de WOZ ambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, de volgende personen:

  • 1.

   L. Out

  • 2.

   R. van den Heuvel

  • 3.

   F. Bouwens

 • b.

  in te trekken de aanwijzingsbesluiten “de ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen” en “de ambtenaar belast met de uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken (WOZ)” van 19 mei 2009.

Dit besluit treedt op de eerste dag van de bekendmaking in werking.

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

de gemeentesecretaris

E.A. van Wattingen

de burgemeester,

Monique M. Bonsen-Lemmers