Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2022/2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2022/2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2022/2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-202202-01-2023nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-575755

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2022/2023

houdende regels omtrent verbod gebruik vuurwerk

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum:

 

Overwegende:

 

 • -

  dat het ingevolge artikel 2:73 Algemene plaatselijk verordening gemeente Brunssum 2021 eerste wijziging (verder: APV) verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college aangewezen plaats in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast;

   

 • -

  dat het ingevolge artikel 2:73 APV verboden is consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken;

   

 • -

  dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar;

   

 • -

  dat er gebieden zijn binnen de gemeente waar het niet gewenst is om vuurwerk af te steken gelet op overlast voor mens en dier;

   

 • -

  dat dit gebieden binnen en nabij de kernen zijn waar zich dierenopvangplaatsen bevinden waarbij het niet gewenst is dat in de directe omgeving vuurwerk wordt afgestoken vanwege overlast;

Gelet op artikel 2:73 APV

 

Besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum:

 • I.

  Het gebied in de omgeving van het Schutterspark (het gehele park inclusief parkeerplaatsen)

   

  aan te wijzen als gebied waar het verboden is om ook tijdens de jaarwisseling 2022/2023 binnen de periode als bedoeld in artikel 2.6.3 van het Vuurwerkbesluit (tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00 uur) consumentenvuurwerk te bezigen. De grenzen van het als zodanig aangewezen gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

   

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking;

   

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit inzake verbod gebruik vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2022/2023”.

Brunssum, 6 december 2022

Burgemeester en wethouders van Brunssum,

Plv. secretaris

Burgemeester

Bijlage 1 Kaart Schutterspark