Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen Smallingerland 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen Smallingerland 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Smallingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing medewerkers belastingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-574682

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen Smallingerland 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland:

 

gelet op:

 • -

  artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel d van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • -

  artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

besluit vast te stellen:

 

AANWIJZING VAN DEGENEN DIE ZIJN BELAST MET DE HEFFING OF DE INVORDERING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN SMALLINGERLAND 2023

Artikel 1  

Als degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoelde in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, te noemen 'gemeentelijke belastingambtenaren', worden aangewezen:

 • a.

  de medewerkers van team Financiën, belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

 • b.

  de teammanagers van alle teams binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en treedt in de plaats van het voorgaande aanwijsbesluit medewerkers belastingen.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Smallingerland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2022.

De secretaris,

De burgemeester,