Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Mandaatbesluit GGD Hart voor Brabant aanwijzing toezichthouders Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit GGD Hart voor Brabant aanwijzing toezichthouders Wmo
CiteertitelMandaatbesluit GGD Hart voor Brabant aanwijzing toezichthouders Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-352

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit GGD Hart voor Brabant aanwijzing toezichthouders Wmo

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

gelet op het bepaalde in:

 

- titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (art. 5:11 t/m art. 5:20);

- artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);

- artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);

besluit vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouder calamiteiten Wmo

 

 • 1.

  De directeur van de GGD Hart voor Brabant wordt aangewezen als toezichthouder calamiteiten voor de Wmo 2015 waarbij deze bevoegd is om medewerkers werkzaam bij of voor de GGD Hart voor Brabant aan te wijzen die in zijn plaats het toezicht uitoefenen;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van het besluit tot aanwijzing van de directeur GGD Brabant-Zuidoost als toezichthouder Wmo van 13 december 2016;

 • 3.

  Dit besluit wordt opgenomen in het mandaat- en bevoegdhedenregister gemeente Someren.

 

Burgemeester en wethouders van Someren,

Namens deze,

J. Koppers-Van der Krabben

de secretaris

D. Blok

de burgemeester