Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022
Citeertitel Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022 Bijlage 1 Uitvoeringskader Bijlage 2 Gemeentelijk Vastgoed Algemeen Belang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit markt en overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-573813

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022

Zaaknummer:Z22-095528

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2022;

gelet op Wet Markt en Overheid;

 

besluit:

 

  • 1.

    Vaststellen van de in de Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022 genoemde beleidskaders;

 

  • 2.

    Vaststellen van de in bijlage 2 van Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022 aangegeven gemeentelijk vastgoed van algemeen belang;

 

  • 3.

    Kennis te nemen van het uitvoeringskader behorende bij de Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2022.

De plv. griffier,

drs. O.F. Matheijsen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte