Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

In de bodem van Buren, actualisatie archeologiebeleid van de gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIn de bodem van Buren, actualisatie archeologiebeleid van de gemeente Buren
CiteertitelArcheologiebeleid ‘In de bodem van Buren’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenIn de bodem van Buren Verwachtingenkaart Geomorfogenetische kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Erfgoedwet
  2. Besluit Erfgoedwet archeologie
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2022nieuwe regeling

18-10-2022

gmb-2022-572047

Z.044672

Tekst van de regeling

Intitulé

In de bodem van Buren, actualisatie archeologiebeleid van de gemeente Buren

Op 18 oktober 2022 is het nieuwe archeologiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleid betreft beleidskaarten en bijbehorende toelichting in de vorm van het rapport 'In de Bodem van Buren'. Hiermee wordt het bestaande beleidskader uit 2008 vervangen. Het nieuwe beleidskader is direct gericht op inpassing in het Omgevingsplan en sluit aan bij de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien geeft dit nieuwe beleid een beter inzicht in de verwachtingsgebieden waardoor er betere keuzes kunnen worden gemaakt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit verkleint de kans op het stilleggen van projecten met bijbehorende financiële gevolgen.

De griffier, R. Kuipers

De voorzitter, J.P.M. Meijers