Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-571122

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 225, van de Gemeentewet en artikel 9 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen 2023.

 

 

Artikel 1  

Op de navolgende feestdagen hoeft geen parkeerbelasting te worden voldaan:

 • a.

  Zondag, 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag);

 • b.

  Vrijdag, 7 april 2023, van 18.30 tot 21.00 uur (Goede Vrijdag);

 • c.

  Zondag, 9 april 2023., (Eerste Paasdag)

 • d.

  Maandag, 10 april 2023. (Tweede Paasdag);

 • e.

  Donderdag, 27 april 2023 (Koningsdag);

 • f.

  Vrijdag, 5 mei 2023 (Bevrijdingsdag);

 • g.

  Donderdag, 18 mei 2023. (Hemelvaartsdag);

 • h.

  Zondag, 28 mei 2023 (Eerste Pinksterdag)

 • i.

  Maandag, 29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag);

 • j.

  Maandag, 25 december 2023 (Eerste Kerstdag);

 • k.

  Dinsdag, 26 december 2023 (Tweede Kerstdag).

Artikel 2  

Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren feestdagen, vastgesteld op 21 december 2021, wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 december 2022

de secretaris, de burgemeester,