Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.8a van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 2.8 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-202201-01-2022Nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-570514

Collegebesluit d.d. 20 december 2022 nr. 4.30

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Gelet op artikel 2.8, lid 2 onder e en artikel 2.8a, lid 2 onder d van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 

Vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022

 

 

 

Artikel 1 Aanwijzing ambtenaren

De volgende medewerkers aan te wijzen tot ambtenaar bevoegd tot het afnemen van de in artikel 2.8 lid 2 onder e en artikel 2.8a, lid 2 onder d van de Wet BRP bedoelde verklaring de medewerkers van de afdeling Publiekszaken in de functie van:

- Allround medewerker Publieksdienstverlening

- Medewerker Burgerzaken

- Specialist Burgerzaken

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

 

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte gemeente Nijmegen 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 20 december 2022.

de gemeentesecretaris

drs. A.P.W. van de Klift

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls