Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Voorstel tot delegatie college besteding bestemmingsreserves aanpak crises en versnelling woningbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorstel tot delegatie college besteding bestemmingsreserves aanpak crises en versnelling woningbouw
CiteertitelVoorstel tot delegatie college besteding bestemmingsreserves aanpak crises en versnelling woningbouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Financiële verordening 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2023nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-568208

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorstel tot delegatie college besteding bestemmingsreserves aanpak crises en versnelling woningbouw

De raad van de gemeente Oisterwijk,

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2022,

afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV),

raadsvoorstel nr. 22/177;

 

gelet op de Financiële verordening gemeente Oisterwijk 2017, de Nota reserves en voorzieningen 2022, het raadsbesluit tot het instellen van een bestemmingsreserve Plan aanpak crises van 3 november 2022, het raadsbesluit tot het instellen van een bestemmingsreserve Versnelling woningbouw van 3 november 2022, artikel 156 Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

 • 1.

  een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de bij besluit van 3 november 2022 gevormde bestemmingsreserve Plan van aanpak crises;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over het gebruik van de onder punt 1 bedoelde onttrekking aan de bestemmingsreserve Plan van aanpak crises voor de periode tot en met 31 december 2023 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  een bedrag van € 400.000 te onttrekken aan de bij besluit van 3 november 2022 gevormde bestemmingsreserve Versnelling woningbouw;

 • 4.

  de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over het gebruik van de onder punt 3 bedoelde onttrekking aan de bestemmingsreserve Versnelling woningbouw voor de periode tot en met 31 december 2024 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op

15 december 2022

de griffier,

Daniëlle Robijns

de voorzitter,

Hans Janssen