Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit PBD kroonringen
CiteertitelAanwijzingsbesluit PBD kroonringen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 2. Afvalstoffen verordening Hendrik Ido Ambacht
 3. Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2022nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-560664

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen

Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-I do-Ambacht;

 

gelet op:

 

 • artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

 • artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffen verordening Hendrik-Ido-Ambacht, eerste wijziging;

 • de Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht en afdeling 3.4 van de Awb

Overwegende dat:

 

 • De gemeenteraad op 7 februari 2022 ingestemd heeft met implementatievoorstel recycletarief.

 • Het ontwerp aanwijzingsbesluit 6 weken ter inzage heeft gelegen.

 • Er geen goede inzamelvoorzieningen zijn voor de PBD zakken.

 • Een evenwichtige spreiding van PBD kroonringen gewenst is.

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 13 december 2022 het Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen heeft vastgesteld. Het betreffen de locaties voor PBD kroonringen voor de gehele gemeente.

 

 • -

  Een pdf-versie van het besluit inclusief de bijbehorende kaart hebben wij geplaatst op de gemeentelijke website (onder afval).

Beroep

Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Het instellen van beroep kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • Naam;

 • Adres;

 • het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • de gronden waarop het beroepschrift rust.

Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend worden via het Digitaal Loket van de Raad van State, via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

 

De belanghebbende dient daarvoor wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien u het besluit wil laten schorsen, dient u daartoe tevens een verzoek te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor de behandeling van een beroepschrift dienen griffierechten te worden betaald.

 

besluit:

 

vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit:

 

Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen;

Artikel 1  

De locaties zoals weergegeven in de bijbehorende Excellijst worden aangewezen als locaties voor PBD kroonringen.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 PBD locaties

 

 

moon_objec

code

wijk

straat

opmerkingen

x

y

latitude

longitude

10034770

P001

Aalborg Haackslaan

Aalborg Haackslaan

'15

102282 m

428297 m

5184076309204

462223720551

10034779

P002

Aalborg Haackslaan

Aalborg Haackslaan

'24

102330 m

428384 m

5184155273438

462291431427

10034784

P003

Aalborg Haackslaan

Aalborg Haackslaan

'29

102340 m

428402 m

5184171295166

462305450439

10034792

P004

Aalscholver

Aalscholver

'2

104667 m

427579 m

5183452987671

465694189072

10068554

P005

Aalscholver

Aalscholver

'18

104762 m

427758 m

5183615112305

465828895569

10034799

P006

Abraham van Strijstr

Abraham van Strijstr

'1

103544 m

428003 m

5183824157715

464059352875

10034800

P007

Abraham van Strijstr

Abraham van Strijstr

'2

103530 m

427986 m

5183808898926

464038419724

10034802

P008

Abraham van Strijstr

Abraham van Strijstr

'4

103497 m

427949 m

5183774566650

463991308212

10034803

P009

Abraham van Strijstr

Abraham van Strijstr

'5

103479 m

427929 m

5183756256104

463965845108

10034805

P010

Abraham van Strijstr

Abraham van Strijstr

'7

103455 m

427935 m

5183762359619

463930892944

10034807

P011

Abraham van Strijstr

Abraham van Strijstr

'9

103417 m

427962 m

5183785629272

463874387741

10034843

P012

Achterambachtseweg

Achterambachtseweg

'40

102042 m

429369 m

5185037231445

461858367920

10034846

P013

Achterambachtseweg

Achterambachtseweg

'43

102179 m

429379 m

5185048294067

462056779861

10034849

P014

Achterambachtseweg

Achterambachtseweg

'46

102294 m

429388 m

5185057067871

462223815918

10034853

P015

Achterambachtseweg

Achterambachtseweg

'50

102449 m

429394 m

5185063552856

462449455261

10034856

P016

Achterambachtseweg

Achterambachtseweg

'53

102564 m

429385 m

5185056686401

462616395950

10034863

P017

Adm. de Ruyterlaan

Adm. de Ruyterlaan

'6

102642 m

428752 m

5184489059448

462738418579

10034871

P018

Adm. de Ruyterlaan

Adm. de Ruyterlaan

'14

102662 m

428552 m

5184309387207

462770509720

10034898

P019

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'002A

103487 m

428318 m

5184106063843

463971138000

10034901

P020

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'4

103520 m

428298 m

5184088897705

464019966125

10034906

P021

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'008A

103603 m

428258 m

5184053039551

464140224457

10034913

P022

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'11

103645 m

428230 m

5184029006958

464202451706

10034917

P023

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'13

103611 m

428184 m

5183986663818

464153718948

10034919

P024

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'14

103589 m

428157 m

5183963012695

464121723175

10034921

P025

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'15

103573 m

428140 m

5183946990967

464098978043

10034922

P026

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'16

103553 m

428118 m

5183927154541

464069890976

10034924

P027

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'17

103530 m

428095 m

5183905792236

464037084579

10034930

P028

Aelbert Cuyplaan

Aelbert Cuyplaan

'21

103532 m

428032 m

5183849720000

464040660000

10034934

P029

Aert de Gelderstraat

Aert de Gelderstraat

'1

103612 m

428274 m

5184068298340

464152860641

10034952

P030

Aert van Nesstraat

Aert van Nesstraat

'6

102503 m

428758 m

5184492111206

462537240982

10034960

P031

Aert van Nesstraat

Aert van Nesstraat

'14

102517 m

428634 m

5184381484985

462559747696

10034978

P032

Agnes Bartoutslaan

Agnes Bartoutslaan

'8

102451 m

428057 m

5183861923218

462472629547

10034985

P033

Agnes Bartoutslaan

Agnes Bartoutslaan

'15

102455 m

428108 m

5183907699585

462477588654

10034988

P034

Agnes Bartoutslaan

Agnes Bartoutslaan

'18

102490 m

428121 m

5183920288086

462527370453

10034993

P035

Agnes Bartoutslaan

Agnes Bartoutslaan

'23

102529 m

428194 m

5183985900879

462583017349

10035010

P036

Agnes Bartoutslaan

Agnes Bartoutslaan

'40

102581 m

428270 m

5184054946899

462657833099

10035015

P037

Agnes Bartoutslaan

Agnes Bartoutslaan

'45

102610 m

428320 m

5184100341797

462698411942

10035026

P038

Akkerviool

Akkerviool

'1

104040 m

426933 m

5182866287231

464794540405

10035027

P039

Akkerviool

Akkerviool

'2

104054 m

426912 m

5182847976685

464815235138

10035028

P040

Akkerviool

Akkerviool

'4

104069 m

426917 m

5182852935791

464836740494

10035060

P041

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'1

103826 m

428003 m

5183826065063

464467668533

10035064

P042

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'5

103797 m

427988 m

5183812713623

464426612854

10035071

P043

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'12

103744 m

427932 m

5183761596680

464350223541

10035084

P044

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'25

103687 m

427861 m

5183697509766

464268970490

10035102

P045

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'43

103589 m

427761 m

5183606338501

464127206802

10035109

P046

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'50

103559 m

427744 m

5183591461182

464084577560

10035127

P047

Amandelgaarde

Amandelgaarde

'68

103453 m

427643 m

5183499526978

463932371140

10035306

P048

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'019A

103892 m

428866 m

5184602737427

464551258087

10035308

P049

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'21

103861 m

428832 m

5184571838379

464507007599

10035310

P050

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'22

103825 m

428793 m

5184535980225

464454269409

10035312

P051

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'23

103801 m

428766 m

5184511947632

464419698715

10035314

P052

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'24

103771 m

428734 m

5184483337402

464377450943

10035315

P053

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'25

103760 m

428712 m

5184462738037

464361047745

10035328

P054

Antoniuslaan

Antoniuslaan

'033A

103638 m

428591 m

5184353637695

464186811447

10035455

P055

Appelgaarde

Appelgaarde

'1

103811 m

427887 m

5183721923828

464448070526

10035471

P056

Appelgaarde

Appelgaarde

'18

103897 m

427838 m

5183679199219

464574003220

10035472

P057

Appelgaarde

Appelgaarde

'19

103905 m

427860 m

5183698654175

464584255219

10035506

P058

Baars

Baars

'1

103855 m

428035 m

5183855438232

464509630203

10035509

P059

Baars

Baars

'11

103901 m

428090 m

5183905410767

464574670792

10035516

P060

Baars

Baars

'18

103930 m

428025 m

5183846664429

464618396759

10035530

P061

Baars

Baars

'32

103962 m

427970 m

5183797454834

464665269852

10035540

P062

Banckertplein

Banckertplein

'3

102619 m

428873 m

5184597015381

462704181671

10035545

P063

Banckertplein

Banckertplein

'8

102621 m

428833 m

5184561538696

462707090378

10035574

P064

Banckertplein

Banckertplein

'37

102558 m

428934 m

5184651565552

462614488602

10035580

P065

Beatrixsingel

Beatrixsingel

'1

103783 m

429461 m

5185136413574

464383554459

10035582

P066

Beatrixsingel

Beatrixsingel

'3

103842 m

429445 m

5185123062134

464469671249

10035610

P067

Beatrixsingel

Beatrixsingel

'31

104084 m

429235 m

5184935760498

464824390411

10035611

P068

Beemd

Beemd

'1

104291 m

427188 m

5183098602295

465154409409

10035614

P069

Beemd

Beemd

'4

104280 m

427207 m

5183115386963

465138530731

10035615

P070

Beemd

Beemd

'5

104267 m

427230 m

5183135604858

465119171143

10035616

P071

Beemd

Beemd

'6

104255 m

427251 m

5183154678345

465101146698

10035617

P072

Beemd

Beemd

'7

104241 m

427275 m

5183176422119

465080595016

10035618

P073

Beemd

Beemd

'8

104224 m

427306 m

5183203125000

465054893494

10035620

P074

Beemd

Beemd

'10

104201 m

427345 m

5183238601685

465021133423

10035622

P075

Beemd

Beemd

'12

104176 m

427389 m

5183277511597

464984226227

10035623

P076

Beemd

Beemd

'13

104164 m

427409 m

5183295440674

464967250824

10035654

P077

Bekestein

Bekestein

'18

102886 m

427883 m

5183709716797

463105916977

10035717

P078

Biezenweide

Biezenweide

'13

104100 m

427083 m

5183002090454

464879274368

10035729

P079

Bliek

Bliek

'2

104137 m

427740 m

5183592605591

464922571182

10035731

P080

Bliek

Bliek

'4

104150 m

427750 m

5183602523804

464941453934

10035735

P081

Bliek

Bliek

'10

104171 m

427731 m

5183585357666

464972925186

10035739

P082

Bliek

Bliek

'15

104219 m

427663 m

5183524703979

465042591095

10035755

P083

Bokelshoef

Bokelshoef

'12

102828 m

427922 m

5183744430542

463020467758

10035795

P084

Bolster

Bolster

'26

103503 m

426845 m

5182783126831

464017152786

10035798

P085

Bolster

Bolster

'29

103469 m

426880 m

5182813644409

463966608047

10035807

P086

Bongerd

Bongerd

'6

103436 m

427567 m

5183431243896

463908100128

10035813

P087

Bongerd

Bongerd

'12

103521 m

427492 m

5183364486694

464033603668

10035814

P088

Bongerd

Bongerd

'13

103541 m

427474 m

5183348464966

464062309265

10035817

P089

Bongerd

Bongerd

'16

103595 m

427426 m

5183305740356

464140987396

10035821

P090

Bongerd

Bongerd

'20

103662 m

427360 m

5183247375488

464239263535

10035832

P091

Boskamp

Boskamp

'2

102999 m

427520 m

5183385086060

463275814056

10035838

P092

Boskamp

Boskamp

'8

103043 m

427483 m

5183351516724

463340139389

10035840

P093

Boskamp

Boskamp

'10

103085 m

427457 m

5183329010010

463400220871

10035842

P094

Boskamp

Boskamp

'12

103116 m

427456 m

5183327865601

463446140289

10035844

P095

Boskamp

Boskamp

'14

103133 m

427493 m

5183362197876

463470172882

10035850

P096

Boskamp

Boskamp

'20

103165 m

427542 m

5183406066895

463515520096

10035861

P097

Boskamp

Boskamp

'31

103173 m

427572 m

5183433151245

463526391983

10035867

P098

Boterbloem

Boterbloem

'1

104269 m

427007 m

5182935333252

465124702454

10035874

P099

Boterbloem

Boterbloem

'8

104289 m

427092 m

5183012008667

465153455734

10035879

P100

Boterbloem

Boterbloem

'13

104317 m

427104 m

5183022689819

465193939209

10035924

P101

Bramengaarde

Bramengaarde

'7

103821 m

427915 m

5183747863770

464461660385

10035936

P102

Bramengaarde

Bramengaarde

'19

103718 m

427810 m

5183652114868

464313459396

10035964

P103

Bramengaarde

Bramengaarde

'47

103466 m

427554 m

5183419799805

463952112198

10035968

P104

Brasem

Brasem

'4

104400 m

427362 m

5183255767822

465309333801

10035970

P105

Brasem

Brasem

'6

104425 m

427376 m

5183268737793

465346002579

10035973

P106

Brasem

Brasem

'9

104470 m

427403 m

5183292770386

465411520004

10035979

P107

Brasem

Brasem

'15

104485 m

427391 m

5183282470703

465432262421

10035982

P108

Brasem

Brasem

'18

104432 m

427347 m

5183242034912

465357303619

10036004

P109

Brederodehof

Brederodehof

'19

103532 m

429064 m

5184777450562

464026069641

10036054

P110

Burg. van Akenwijk

Burg. van Akenwijk

'7

104752 m

428316 m

5184115982056

465806388855

10036190

P111

Charley Tooropstraat

Charley Tooropstraat

'3

103410 m

428320 m

5184107208252

463859081268

10036191

P112

Charley Tooropstraat

Charley Tooropstraat

'4

103392 m

428296 m

5184085845947

463833093643

10036192

P113

Charley Tooropstraat

Charley Tooropstraat

'5

103371 m

428272 m

5184064102173

463802957535

10036204

P114

Charley Tooropstraat

Charley Tooropstraat

'16

103288 m

428144 m

5183948135376

463685750961

10036291

P115

D. V/d Merwedestraat

D. V/d Merwedestraat

'6

103779 m

428530 m

5184299468994

464391374588

10036294

P116

Dadelgaarde

Dadelgaarde

'1

103768 m

427972 m

5183798217773

464383649826

10036297

P117

Dadelgaarde

Dadelgaarde

'4

103725 m

428012 m

5183833694458

464321660995

10036300

P118

Dadelgaarde

Dadelgaarde

'7A

103682 m

428036 m

5183854293823

464258956909

10036433

P119

De Heerenhof

De Heerenhof

'8

103286 m

427479 m

5183349990845

463692331314

10036436

P120

De Heerenhof

De Heerenhof

'11

103285 m

427513 m

5183380889893

463689661026

10036464

P121

De Heerlijkheid

De Heerlijkheid

'9

103275 m

426870 m

5182803344727

463686037064

10036467

P122

De Heerlijkheid

De Heerlijkheid

'12

103301 m

426825 m

5182763290405

463724279404

10036473

P123

De Heerlijkheid

De Heerlijkheid

'17

103335 m

426845 m

5182781219482

463773488998

10036476

P124

De Heerlijkheid

De Heerlijkheid

'20

103309 m

426890 m

5182821273804

463735103607

10036487

P125

De Hil

De Hil

'11

102997 m

427594 m

5183451461792

463271808624

10036489

P126

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'1

102570 m

428117 m

5183916854858

462644433975

10036532

P127

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'042A

102212 m

428290 m

5184069061279

462122154236

10036536

P128

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'46

102234 m

428323 m

5184099578857

462152767181

10036544

P129

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'54

102271 m

428395 m

5184164428711

462205791473

10036549

P130

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'59

102283 m

428451 m

5184214782715

462222003937

10036550

P131

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'60

102298 m

428446 m

5184210205078

462243652344

10036551

P132

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

'61

102304 m

428458 m

5184220886230

462252616882

10036599

P133

De Liesewey

De Liesewey

'8

102965 m

427783 m

5183621215820

463222312927

10036633

P134

De Panneboeter

De Panneboeter

'1

102797 m

427670 m

5183517837524

462980365753

10036670

P135

De Raadtweg

De Raadtweg

'4

104356 m

428726 m

5184481048584

465226888657

10036699

P136

De Spiegel

De Spiegel

'4

104020 m

429024 m

5184745788574

464733886719

10036703

P137

De Spiegel

De Spiegel

'8

104092 m

429111 m

5184824371338

464838171005

10036709

P138

De Touwbaan

De Touwbaan

'3

103004 m

427700 m

5183546447754

463280439377

10036713

P139

De Touwbaan

De Touwbaan

'7

103031 m

427745 m

5183586883545

463318204880

10036766

P140

Dillenburg

Dillenburg

'1

103933 m

429283 m

5184977722168

464604663849

10036767

P141

Dillenburg

Dillenburg

'2

103924 m

429269 m

5184965515137

464591026306

10036776

P142

Dillenburg

Dillenburg

'11

103811 m

429145 m

5184852600098

464429855347

10036778

P143

Dillenburg

Dillenburg

'13

103815 m

429135 m

5184843444824

464434766769

10036807

P144

Dorpsstraat

Dorpsstraat

'26

103017 m

429196 m

5184890747070

463276386261

10036812

P145

Dorpsstraat

Dorpsstraat

'31

103079 m

429252 m

5184942245483

463365602493

10036821

P146

Dorpsstraat

Dorpsstraat

'39

103235 m

429200 m

5184897232056

463592386246

10036901

P147

Druivengaarde

Druivengaarde

'30

103633 m

427564 m

5183430099487

464193773270

10036904

P148

Druivengaarde

Druivengaarde

'35

103686 m

427521 m

5183391952515

464271688461

10036907

P149

Druivengaarde

Druivengaarde

'41

103735 m

427483 m

5183358383179

464343404770

10036936

P150

Duizendschoon

Duizendschoon

'1

104167 m

426969 m

5182899856567

464978551865

10036942

P151

Duizendschoon

Duizendschoon

'7

104114 m

427019 m

5182944488525

464899826050

10036943

P152

Duizendschoon

Duizendschoon

'8

104091 m

427009 m

5182935714722

464867305756

10036954

P153

Duizendschoon

Duizendschoon

'19

103996 m

426961 m

5182890701294

464716911316

10036956

P154

Duizendschoon

Duizendschoon

nieuw te plaatsen paaltje

104015 m

426924 m

5182858276367

464758205414

10036967

P155

Elzengaarde

Elzengaarde

'2

103449 m

427510 m

5183379750000

463928220000

10036974

P156

Elzengaarde

Elzengaarde

'23

103386 m

427327 m

5183214950000

463839580000

10068224

P157

Elzengaarde

Elzengaarde

'9

103439 m

427480 m

5183352660000

463914200000

10068225

P158

Elzengaarde

Elzengaarde

'10

103421 m

427457 m

5183332060000

463888410000

10068234

P159

Elzengaarde

Elzengaarde

'19

103350 m

427363 m

5183246990000

463786840000

10036990

P160

Emmasingel

Emmasingel

'9

103929 m

429419 m

5185100173950

464596366882

10036991

P161

Emmasingel

Emmasingel

'10

103950 m

429406 m

5185088729858

464627027512

10036996

P162

Emmasingel

Emmasingel

'15

103993 m

429371 m

5185057449341

464689970016

10037001

P163

Emmasingel

Emmasingel

'20

104039 m

429323 m

5185014724731

464757442474

10037017

P164

Evertsenstraat

Evertsenstraat

'1

102594 m

428459 m

5184224700928

462673664093

10037027

P165

Evertsenstraat

Evertsenstraat

'11

102538 m

428552 m

5184307861328

462590599060

10037033

P166

Evertsenstraat

Evertsenstraat

'17

102432 m

428532 m

5184289169312

462437152863

10037040

P167

Evertsenstraat

Evertsenstraat

'22

102434 m

428615 m

5184363555908

462439537048

10037042

P168

Ferdinand Bolstraat

Ferdinand Bolstraat

'2

103536 m

428327 m

5184114837646

464041757584

10037052

P169

Ferdinand Bolstraat

Ferdinand Bolstraat

'12

103576 m

428414 m

5184193420410

464098882675

10037060

P170

Ferdinand Bolstraat

Ferdinand Bolstraat

'20

103487 m

428384 m

5184165573120

463969612122

10037063

P171

Ferdinand Bolstraat

Ferdinand Bolstraat

'23

103499 m

428366 m

5184149551392

463988590240

10037064

P172

Ferdinand Bolstraat

Ferdinand Bolstraat

'24

103513 m

428353 m

5184138488770

464007806778

10037065

P173

Ferdinand Bolstraat

Ferdinand Bolstraat

'25

103526 m

428341 m

5184127426147

464027500153

10037073

P174

Fonteinkruid

Fonteinkruid

'1

104438 m

427053 m

5182978439331

465369129181

10037074

P175

Fonteinkruid

Fonteinkruid

'2

104446 m

427071 m

5182994842529

465381145477

10037082

P176

Fonteinkruid

Fonteinkruid

'9

104547 m

427095 m

5183016586304

465527009964

10037120

P177

Fonteinkruid

Fonteinkruid

'47

104789 m

427202 m

5183115386963

465876054764

10037129

P178

Forel

Forel

'1

104242 m

427585 m

5183454895020

465077686310

10037164

P179

Frederik Hendrikstr

Frederik Hendrikstr

'4

103948 m

429094 m

5184808349609

464628267288

10037188

P180

Gemeenlandskade

Gemeenlandskade

'7

103162 m

427924 m

5183749771118

463505077362

10037191

P181

Gemeenlandskade

Gemeenlandskade

'009A

103120 m

427898 m

5183725357056

463444709778

10037192

P182

Gemeenlandskade

Gemeenlandskade

'10

103115 m

427878 m

5183707427979

463437509537

10037204

P183

Gerard Alewijnsstr

Gerard Alewijnsstr

'3

103657 m

428505 m

5184276199341

464215707779

10037207

P184

Gerard Alewijnsstr

Gerard Alewijnsstr

'6

103718 m

428458 m

5184234619141

464304447174

10037215

P185

Gerard Alewijnsstr

Gerard Alewijnsstr

'14

103822 m

428477 m

5184252548218

464455270767

10037217

P186

Gerard Alewijnsstr

Gerard Alewijnsstr

'16

103854 m

428522 m

5184292984009

464500904083

10037218

P187

Gerrit Hendrixlaan

Gerrit Hendrixlaan

'1

102600 m

428361 m

5184137344360

462684011459

10037223

P188

Gerrit Hendrixlaan

Gerrit Hendrixlaan

'6

102510 m

428413 m

5184182357788

462552738190

10037227

P189

Gerrit Hendrixlaan

Gerrit Hendrixlaan

'10

102438 m

428443 m

5184209060669

462447023392

10037229

P190

Gerrit Hendrixlaan

Gerrit Hendrixlaan

'12

102404 m

428460 m

5184223556519

462397861481

10037230

P191

Gerrit Hendrixlaan

Gerrit Hendrixlaan

'13

102390 m

428473 m

5184235763550

462377786636

10037260

P192

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'4

103540 m

429333 m

5185019302368

464032459259

10037268

P193

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'011A

103616 m

429262 m

5184955596924

464145135880

10037274

P194

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'17

103665 m

429216 m

5184914779663

464216470718

10037289

P195

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'30

103801 m

429073 m

5184787750244

464415740967

10037295

P196

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'36

103851 m

429014 m

5184735488892

464488935471

10037298

P197

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'39

103890 m

428978 m

5184703063965

464546871185

10037317

P198

Graaf Willemlaan

Graaf Willemlaan

'56

104152 m

428750 m

5184500503540

464930009842

10037346

P199

Groenewaal

Groenewaal

'17

102812 m

429563 m

5185219192505

462973165512

10037372

P200

Guldenweg

Guldenweg

'5

104145 m

428958 m

5184687805176

464916038513

10037376

P201

Guldenweg

Guldenweg

'9

104093 m

428894 m

5184629821777

464841556549

10037379

P202

Halfweg

Halfweg

'1

104106 m

429213 m

5184916305542

464856863022

10037382

P203

Halfweg

Halfweg

'4

104166 m

429167 m

5184875488281

464944505692

10037387

P204

Halfweg

Halfweg

'11

104222 m

429027 m

5184750366211

465026855469

10037396

P205

Halfweg

Halfweg

'21

104261 m

428848 m

5184590148926

465086030960

10037398

P206

Halfweg

Halfweg

'23

104232 m

428812 m

5184557723999

465045166016

10037408

P207

Havenkade

Havenkade

'3

103736 m

429780 m

5185422515869

464310693741

10037467

P208

Het Groeneveld

Het Groeneveld

'3

102873 m

427810 m

5183643722534

463087654114

10037469

P209

Het Groeneveld

Het Groeneveld

'5

102896 m

427850 m

5183680725098

463121461868

10037483

P210

Het Hof

Het Hof

'11

103194 m

428052 m

5183864593506

463550424576

10037486

P211

Het Hof

Het Hof

'14

103205 m

428001 m

5183818435669

463567161560

10037511

P212

Het Volgerland

Het Volgerland

'5

104045 m

428972 m

5184699249268

464770841599

10037543

P213

Hoekkamp

Hoekkamp

'7

102603 m

427799 m

5183631134033

462696933746

10037545

P214

Hoekkamp

Hoekkamp

'9

102638 m

427787 m

5183621597290

462746810913

10037554

P215

Hoge Kade

Hoge Kade

'7

103345 m

429011 m

5184727859497

463754272461

10037555

P216

Hoge Kade

Hoge Kade

'8

103356 m

428983 m

5184703063965

463770723343

10037563

P217

Hoge Kade

Hoge Kade

'14

103335 m

428824 m

5184560012817

463742876053

10037646

P218

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'H807

103659 m

427048 m

5182966232300

464240455627

10037648

P219

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'2

103443 m

426950 m

5182876586914

463927984238

10037656

P220

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'10

103500 m

427003 m

5182924270630

464010381699

10037660

P221

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'14

103573 m

427033 m

5182952499390

464114761353

10037664

P222

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'18

103645 m

427041 m

5182960128784

464219427109

10037668

P223

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'22

103723 m

427045 m

5182963943481

464333248138

10037678

P224

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'32

103910 m

427132 m

5183044433594

464602947235

10037681

P225

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'35

103964 m

427192 m

5183098983765

464680099487

10037685

P226

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'39

104054 m

427223 m

5183127975464

464810514450

10037686

P227

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'40

104068 m

427216 m

5183121109009

464831066132

10037690

P228

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'44

104137 m

427219 m

5183124923706

464931201935

10037693

P229

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'47

104172 m

427247 m

5183149719238

464981174469

10037694

P230

Hooftlaantje

Hooftlaantje

'48

104185 m

427257 m

5183159255981

465000152588

10037709

P231

Hoogtstraat

Hoogtstraat

'3

103748 m

429644 m

5185300827026

464330768585

10037718

P232

Hoogveen

Hoogveen

'9

103818 m

427302 m

5183196640015

464466905594

10037720

P233

Hoogveen

Hoogveen

'11

103788 m

427285 m

5183180999756

464422988892

10037722

P234

Hoogveen

Hoogveen

'13

103788 m

427271 m

5183167648315

464423942566

10037731

P235

Hoogveen

Hoogveen

'22

103679 m

427205 m

5183107376099

464266729355

10037738

P236

Hoogveen

Hoogveen

'29

103592 m

427164 m

5183070373535

464140892029

10037740

P237

Hoogveen

Hoogveen

'31

103567 m

427149 m

5183057022095

464105415344

10037742

P238

Hoogveen

Hoogveen

'33

103562 m

427133 m

5183041763306

464097118378

10037748

P239

Hopklaver

Hopklaver

'1

103893 m

426826 m

5182769012451

464582872391

10037759

P240

Hopklaver

Hopklaver

'12

103822 m

426867 m

5182805633545

464478302002

10037763

P241

Hopklaver

Hopklaver

'16

103802 m

426879 m

5182815551758

464449977875

10037814

P242

IJdenhove

IJdenhove

'1

104030 m

428568 m

5184336090088

464755582809

10037825

P243

IJdenhove

IJdenhove

'12

104050 m

428529 m

5184300994873

464785575867

10037827

P244

IJdenhove

IJdenhove

'14

104069 m

428532 m

5184304046631

464813137054

10037829

P245

IJdenhove

IJdenhove

'16

104088 m

428515 m

5184288787842

464839792252

10068418

P246

IJdenhove

IJdenhove

'33

104195 m

428540 m

5184312820000

464995770000

10068419

P247

IJdenhove

IJdenhove

'34

104212 m

428528 m

5184302140000

465020660000

10037889

P248

Jacob Catsstraat

Jacob Catsstraat

'4

103652 m

428831 m

5184569168091

464203500748

10037892

P249

Jacob Catsstraat

Jacob Catsstraat

'7

103645 m

428789 m

5184531021118

464193344116

10037894

P250

Jacob Levecqpad

Jacob Levecqpad

'1

103558 m

428266 m

5184042008140

464061334729

10037977

P251

Jan Wissenslaan

Jan Wissenslaan

'2

103934 m

428847 m

5184585571289

464611387253

10037978

P252

Jan Wissenslaan

Jan Wissenslaan

'3

103950 m

428831 m

5184571838379

464635658264

10037997

P253

Judith Leysterstraat

Judith Leysterstraat

'1

103317 m

428094 m

5183903121948

463728713989

10038007

P254

Judith Leysterstraat

Judith Leysterstraat

'8

103340 m

428033 m

5183848571777

463762092590

10038011

P255

Judith Leysterstraat

Judith Leysterstraat

'11

103363 m

428032 m

5183848190308

463796186447

10038016

P256

Julianasingel

Julianasingel

'6

103694 m

429401 m

5185081863403

464254856110

10038020

P257

Julianasingel

Julianasingel

'10

103619 m

429316 m

5185004806519

464147663116

10038027

P258

Keerweer

Keerweer

'6

102663 m

429470 m

5185133743286

462758207321

10038029

P259

Keerweer

Keerweer

'8

102684 m

429452 m

5185118484497

462789440155

10038030

P260

Keerweer

Keerweer

'9

102703 m

429443 m

5185110092163

462817335129

10038049

P261

Kerkstraat

Kerkstraat

'3

103301 m

429244 m

5184936904907

463687229156

10038054

P262

Kerkstraat

Kerkstraat

'8

103397 m

429317 m

5185003662109

463825702667

10038057

P263

Kerkstraat

Kerkstraat

'11

103437 m

429372 m

5185052871704

463883399963

10038060

P264

Kerkstraat

Kerkstraat

'14

103487 m

429421 m

5185097890000

463954450000

10038064

P265

Kerkstraat

Kerkstraat

'18

103527 m

429481 m

5185151672363

464012527466

10038068

P266

Kerkstraat

Kerkstraat

'22

103580 m

429564 m

5185226820000

464088150000

10038074

P267

Kerkstraat

Kerkstraat

'26

103646 m

429634 m

5185290910000

464182950000

10038077

P268

Kerkstraat

Kerkstraat

'29

103704 m

429693 m

5185343930000

464265540000

10038080

P269

Kersengaarde

Kersengaarde

'1

103760 m

427839 m

5183678054810

464374113083

10038081

P270

Kersengaarde

Kersengaarde

'2

103776 m

427824 m

5183665084839

464398097992

10038114

P271

Koningsvaren

Koningsvaren

'1

104423 m

427064 m

5182987976074

465348100662

10038117

P272

Koningsvaren

Koningsvaren

'4

104386 m

427129 m

5183045578003

465293359756

10038119

P273

Koningsvaren

Koningsvaren

'6

104429 m

427139 m

5183055877686

465355825424

10038127

P274

Koningsvaren

Koningsvaren

'14

104479 m

427159 m

5183073425293

465428018570

10038134

P275

Koningsvaren

Koningsvaren

'21

104522 m

427151 m

5183066558838

465489530563

10038136

P276

Koningsvaren

Koningsvaren

'23

104529 m

427130 m

5183047866821

465501165390

10038165

P277

Kortenaerstraat

Kortenaerstraat

'1

102547 m

428574 m

5184327316284

462602901459

10038167

P278

Kortenaerstraat

Kortenaerstraat

'3

102564 m

428607 m

5184357833862

462626981735

10038170

P279

Kortenaerstraat

Kortenaerstraat

'5

102582 m

428658 m

5184403991699

462652921677

10038316

P280

Krommeweg

Krommeweg

'90

103140 m

426950 m

5182873535156

463488435745

10038343

P281

Kruiswiel

Kruiswiel

'9

104253 m

428863 m

5184603500366

465075063705

10038346

P282

Kwelder

Kwelder

'3

103981 m

427221 m

5183124542236

464704656601

10038349

P283

Kwelder

Kwelder

'6

104045 m

427232 m

5183135223389

464797210693

10038352

P284

Kwelder

Kwelder

'9

104111 m

427241 m

5183144378662

464892053604

10038355

P285

Kwelder

Kwelder

'12

104173 m

427265 m

5183166122437

464982652664

10038365

P286

Laagland

Laagland

'8

104108 m

427378 m

5183267593384

464886808395

10038371

P287

Laagveen

Laagveen

'3

103879 m

427228 m

5183130264282

464556503296

10038376

P288

Laagveen

Laagveen

'8

103823 m

427211 m

5183114242554

464475393295

10038382

P289

Laagveen

Laagveen

'14

103769 m

427169 m

5183076858521

464397144318

10038394

P290

Laagveen

Laagveen

'26

103679 m

427122 m

5183033752441

464267539978

10038396

P291

Laagveen

Laagveen

'28

103655 m

427110 m

5183021926880

464233398438

10038405

P292

Laagveen

Laagveen

'37

103563 m

427058 m

5182974243164

464099693298

10038407

P293

Laagveen

Laagveen

'39

103544 m

427046 m

5182963562012

464073324203

10038412

P294

Laagveen

Laagveen

'44

103487 m

427022 m

5182941055298

463989925385

10038417

P295

Laagveen

Laagveen

'49

103442 m

426980 m

5182903289795

463925838470

10038419

P296

Laagveen

Laagveen

'51

103423 m

426967 m

5182891845703

463898086548

10038450

P297

Laan van Welhorst

Laan van Welhorst

'512

103905 m

427877 m

5183713912964

464583730698

10038545

P298

Landmanshof

Landmanshof

'5

103198 m

428904 m

5184630584717

463543128967

10038546

P299

Landmanshof

Landmanshof

'6

103205 m

428920 m

5184644700000

463552950000

10038557

P300

Landmanshof

Landmanshof

'17

103285 m

428907 m

5184633640000

463669440000

10038562

P301

Landmanshof

Landmanshof

'22

103275 m

428814 m

5184550094604

463655948639

10038599

P302

Lindestraat

Lindestraat

'2

104007 m

429458 m

5185135650635

464708948135

10038603

P303

Lindestraat

Lindestraat

'6

104043 m

429428 m

5185109329224

464761781693

10038608

P304

Lindestraat

Lindestraat

'11

104095 m

429378 m

5185065078735

464837980270

10038609

P305

Lindestraat

Lindestraat

'12

104116 m

429364 m

5185052108765

464868783951

10038615

P306

Lizzy Ansinghstraat

Lizzy Ansinghstraat

'1

103551 m

428133 m

5183940505981

464067220688

10038616

P307

Lizzy Ansinghstraat

Lizzy Ansinghstraat

'2

103531 m

428143 m

5183949279785

464037179947

10038621

P308

Lizzy Ansinghstraat

Lizzy Ansinghstraat

'5

103464 m

428174 m

5183976745605

463940763474

10038622

P309

Lizzy Ansinghstraat

Lizzy Ansinghstraat

'6

103455 m

428188 m

5183989334106

463926601410

10038649

P310

M. Sandelijnslaan

M. Sandelijnslaan

'3

102352 m

428149 m

5183943557739

462326669693

10038650

P311

M. Sandelijnslaan

M. Sandelijnslaan

'4

102355 m

428162 m

5183955764771

462331485748

10038655

P312

M. Sandelijnslaan

M. Sandelijnslaan

'9

102384 m

428218 m

5184006118774

462372779846

10038656

P313

M. Sandelijnslaan

M. Sandelijnslaan

'10

102408 m

428258 m

5184042358398

462406539917

10038657

P314

M. Sandelijnslaan

M. Sandelijnslaan

'11

102426 m

428263 m

5184046936035

462433385849

10038666

P315

M. Sandelijnslaan

M. Sandelijnslaan

'20

102457 m

428332 m

5184109497070

462476825714

10038678

P316

Margrietstraat

Margrietstraat

'6

103718 m

429297 m

5184988784790

464291477203

10038681

P317

Maria van Osstraat

Maria van Osstraat

'1

103500 m

427984 m

5183805847168

463994693756

10038683

P318

Maria van Osstraat

Maria van Osstraat

'3

103457 m

428012 m

5183831405640

463931798935

10038690

P319

Mauritsstraat

Mauritsstraat

'3

103976 m

429287 m

5184981918335

464667034149

10038695

P320

Mauritsstraat

Mauritsstraat

'8

103951 m

429261 m

5184958648682

464630985260

10038710

P321

Mauritsstraat

Mauritsstraat

'23

103835 m

429119 m

5184829330444

464463901520

10038724

P322

Meerval

Meerval

'4

104339 m

427512 m

5183390426636

465219497681

10038732

P323

Meerval

Meerval

'12

104293 m

427494 m

5183373260498

465152740479

10038741

P324

Metmanstraat

Metmanstraat

'1

102888 m

429254 m

5184942245483

463087701797

10038760

P325

Moerasvaren

Moerasvaren

'6

104545 m

427222 m

5183131408691

465522623062

10038761

P326

Moerasvaren

Moerasvaren

'7

104557 m

427216 m

5183125686646

465539884567

10038764

P327

Moerasvaren

Moerasvaren

'10

104586 m

427239 m

5183147048950

465581130981

10038784

P328

Moerasvaren

Moerasvaren

'30

104667 m

427273 m

5183177947998

465699148178

10038796

P329

Moerasvaren

Moerasvaren

'42

104733 m

427208 m

5183119964600

465795516968

10038805

P330

Moerbeigaarde

Moerbeigaarde

'2

103710 m

427785 m

5183629608154

464302158356

10038806

P331

Moerbeigaarde

Moerbeigaarde

'5

103722 m

427769 m

5183615493774

464320516586

10038897

P332

Nibbelinkstraat

Nibbelinkstraat

nieuw te plaatsen paaltje

102682 m

428885 m

5184630584717

462794065475

10039089

P333

Oemstraat

Oemstraat

'1

104013 m

428721 m

5184473419189

464729070663

10039090

P334

Oemstraat

Oemstraat

'2

104003 m

428700 m

5184454345703

464714908600

10039131

P335

Olykamp

Olykamp

'20

103045 m

427651 m

5183503341675

463340234756

10039146

P336

Onderdijk

Onderdijk

'12

103900 m

429612 m

5185272979736

464550733566

10039151

P337

Onderdijk

Onderdijk

'17

103992 m

429559 m

5185226058960

464686059952

10039156

P338

Onderdijk

Onderdijk

'22

104079 m

429508 m

5185181808472

464812803268

10039161

P339

Onderdijk

Onderdijk

'27

104143 m

429421 m

5185103988647

464906883240

10039186

P340

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'10

104573 m

428606 m

5184375000000

465543174744

10039188

P341

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'12

104635 m

428515 m

5184294128418

465634298325

10039195

P342

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'19

104748 m

428347 m

5184143829346

465800714493

10039201

P343

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'22

104783 m

428267 m

5184072875977

465852832794

10039210

P344

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'31

104740 m

427986 m

5183819198608

465794515610

10039213

P345

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'34

104747 m

427864 m

5183710098267

465805578232

10039219

P346

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'40

104783 m

427685 m

5183549499512

465861082077

10039221

P347

Onderdijkse Rijweg

Onderdijkse Rijweg

'42

104788 m

427597 m

5183470153809

465868806839

10039236

P348

Oordenweg

Oordenweg

'2

102937 m

429337 m

5185017013550

463157463074

10039247

P349

Opvliet

Opvliet

'1

104088 m

428878 m

5184615325928

464835786819

10039254

P350

Opvliet

Opvliet

'7

104169 m

428852 m

5184592819214

464953041077

10039257

P351

Oranjestraat

Oranjestraat

'1

103669 m

429642 m

5185298538208

464216136932

10039259

P352

Oranjestraat

Oranjestraat

'3

103701 m

429615 m

5185273742676

464262771606

10039260

P353

Oranjestraat

Oranjestraat

'4

103726 m

429602 m

5185262298584

464299392700

10039278

P354

P C Hooftsingel

P C Hooftsingel

'5

103485 m

428905 m

5184634017944

463960266113

10039290

P355

P C Hooftsingel

P C Hooftsingel

'17

103529 m

428852 m

5184587097168

464024734497

10039298

P356

P C Hooftsingel

P C Hooftsingel

'23

103546 m

428835 m

5184571456909

464048671722

10039306

P357

P C Hooftsingel

P C Hooftsingel

'31

103630 m

428756 m

5184501647949

464172506332

10039391

P358

Paulusweg

Paulusweg

'001A

104132 m

429251 m

5184951019287

464892959595

10039396

P359

Paulusweg

Paulusweg

'5

104052 m

429174 m

5184881210327

464778137207

10039398

P360

Paulusweg

Paulusweg

'7

104008 m

429127 m

5184838485718

464714908600

10039401

P361

Paulusweg

Paulusweg

'9

103971 m

429077 m

5184792709351

464661931992

10039403

P362

Paulusweg

Paulusweg

'11

103925 m

429037 m

5184756469727

464595556259

10039405

P363

Paulusweg

Paulusweg

'012A

103894 m

428993 m

5184716796875

464552259445

10039415

P364

Paulusweg

Paulusweg

'22

103751 m

428849 m

5184585952759

464346218109

10039422

P365

Paulusweg

Paulusweg

'29

103640 m

428731 m

5184479141235

464187479019

10039428

P366

Paulusweg

Paulusweg

'35

103541 m

428622 m

5184379959106

464044713974

10039433

P367

Perengaarde

Perengaarde

'4

103956 m

427758 m

5183607101440

464660120010

10068265

P368

Perzikengaarde

Perzikengaarde

'14

103508 m

427362 m

5183247380000

464016060000

10068273

P369

Perzikengaarde

Perzikengaarde

'24

103474 m

427329 m

5183217240000

463967230000

10039463

P370

Piet Heinstraat

Piet Heinstraat

'1

102506 m

428788 m

5184519195557

462540292740

10039470

P371

Piet Heinstraat

Piet Heinstraat

'007A

102411 m

428599 m

5184349060059

462405967712

10039472

P372

Pieter Oudelandstr

Pieter Oudelandstr

'1

103747 m

428624 m

5184384155273

464344692230

10039481

P373

Polderland

Polderland

'1

103699 m

426922 m

5182853698730

464299631119

10039500

P374

Pompe van Meerdervoortsingel

Pompe van Meerdervoortsingel

'11

103965 m

428512 m

5184284973145

464661931992

10039522

P375

Prins Hendrikstraat

Prins Hendrikstraat

'7

103945 m

429501 m

5185174179077

464618158340

10039524

P376

Prins Hendrikstraat

Prins Hendrikstraat

'9

103969 m

429485 m

5185159683228

464652872086

10039529

P377

Pruimengaarde

Pruimengaarde

'3

103215 m

427004 m

5182923126221

463597011566

10039530

P378

Pruimengaarde

Pruimengaarde

'4

103241 m

427019 m

5182936477661

463633155823

10039531

P379

Pruimengaarde

Pruimengaarde

'5

103227 m

427036 m

5182951736450

463613748550

10039572

P380

Reeweg

Reeweg

'1

103002 m

429162 m

5184860229492

463255262375

10039592

P381

Reeweg

Reeweg

'19

102876 m

428779 m

5184515380859

463077116013

10039662

P382

Reigersbek

Reigersbek

'4

103752 m

426817 m

5182759475708

464377927780

10039665

P383

Reigersbek

Reigersbek

'7

103713 m

426854 m

5182793045044

464321422577

10039814

P384

Rietzanger

Rietzanger

'1

104566 m

427584 m

5183456802368

465548324585

10039815

P385

Rietzanger

Rietzanger

'2

104566 m

427575 m

5183448410034

465522956848

10039828

P386

Rietzanger

Rietzanger

'15

104566 m

427688 m

5183549118042

465436220169

10039829

P387

Rietzanger

Rietzanger

'16

104566 m

427697 m

5183557510376

465462017059

10039830

P388

Ring

Ring

'1

104566 m

428027 m

5183840560913

463229560852

10039831

P389

Ring

Ring

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

428040 m

5183851242065

463203668594

10039836

P390

Ring

Ring

'8

104566 m

428124 m

5183926391602

463119316101

10039841

P391

Ring

Ring

'13

104566 m

428156 m

5183955001831

463037061691

10039842

P392

Ring

Ring

'14

104566 m

428176 m

5183972549438

463008022308

10039844

P393

Ring

Ring

'16

104566 m

428141 m

5183940887451

462970066071

10039850

P394

Ring

Ring

'22

104566 m

428103 m

5183906173706

462839889526

10039853

P395

Ring

Ring

'25

104566 m

428062 m

5183869171143

462810039520

10039857

P396

Ring

Ring

'030A

104566 m

427989 m

5183803176880

462734127045

10039861

P397

Ring

Ring

'032A

104566 m

427975 m

5183789825439

462741851807

10039866

P398

Ring

Ring

'36

104566 m

427921 m

5183742904663

462865304947

10039868

P399

Ring

Ring

'038A

104566 m

427874 m

5183699798584

462838602066

10039872

P400

Ring

Ring

'41

104566 m

427806 m

5183638763428

462794685364

10039878

P401

Ring

Ring

'046A

104566 m

427766 m

5183603668213

462912654877

10039882

P402

Ring

Ring

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

427717 m

5183551788330

463007736206

10039884

P403

Ring

Ring

'051A

104566 m

427740 m

5183580780029

463044548035

10039885

P404

Ring

Ring

'52

104566 m

427757 m

5183596038818

463066864014

10039889

P405

Ring

Ring

'55

104566 m

427714 m

5183557891846

463150215149

10039897

P406

Ring

Ring

'060A

104566 m

427643 m

5183494949341

463291740417

10039898

P407

Ring

Ring

'61

104566 m

427635 m

5183488082886

463319826126

10039903

P408

Ring

Ring

'064A

104566 m

427706 m

5183552551270

463382959366

10039914

P409

Ring

Ring

'72

104566 m

427693 m

5183541870117

463559007645

10039921

P410

Ring

Ring

'76

104566 m

427790m

5183629989624

463627052307

10039923

P411

Ring

Ring

'77

104566 m

427800 m

5183638763428

463680028915

10039938

P412

Ring

Ring

'88

104566 m

428032 m

5183847045898

463533449173

10039947

P413

Ring

Ring

'97

104566 m

428007 m

5183823394775

463405799866

10039949

P414

Ring

Ring

'99

104566 m

427993 m

5183810806274

463346958160

10039951

P415

Ring

Ring

'100

104566 m

427989 m

5183806610107

463313627243

10039963

P416

Roelof Duyckstraat

Roelof Duyckstraat

'1

104566 m

428156 m

5183950042725

462356424332

10039972

P417

Roelof Duyckstraat

Roelof Duyckstraat

'9

104566 m

428117 m

5183915328979

462397146225

10039989

P418

Roestuin

Roestuin

'1

104566 m

427800 m

5183631896973

462627506256

10040001

P419

Roestuin

Roestuin

'13

104566 m

427868 m

5183692550659

462526798248

10040006

P420

Roestuin

Roestuin

'18

104566 m

427899 m

5183720016479

462541103363

10040013

P421

Roestuin

Roestuin

'25

104566 m

427916 m

5183736419678

462674427032

10040039

P422

Roodenburgstraat

Roodenburgstraat

'3

104566 m

428973 m

5184688568115

462986612320

10040044

P423

Roodenburgstraat

Roodenburgstraat

'8

104566 m

429025 m

5184735107422

462902736664

10040045

P424

Roodenburgstraat

Roodenburgstraat

'9

104566 m

429038 m

5184746551514

462922477722

10040083

P425

Sandelingenstraat

Sandelingenstraat

'8

104566 m

429243 m

5184931182861

462906026840

10040089

P426

Scheepmakersstraat

Scheepmakersstraat

'2

104566 m

429146 m

5184846878052

463346815109

10040093

P427

Scheltingastraat

Scheltingastraat

'1

104566 m

429005 m

5184718704224

463097000122

10040094

P428

Scheltingastraat

Scheltingastraat

'2

104566 m

429021 m

5184732437134

463066816330

10040095

P429

Scheltingastraat

Scheltingastraat

'3

104566 m

429024 m

5184734725952

463023900986

10040101

P430

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'1

104566 m

429108 m

5184811782837

463209581375

10040104

P431

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'4

104566 m

429100 m

5184804916382

463286495209

10040109

P432

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'9

104566 m

429084 m

5184790420532

463317775726

10040127

P433

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'24

104566 m

429059 m

5184769058228

463462543488

10040130

P434

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'27

104566 m

429031 m

5184744262695

463544368744

10040133

P435

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'30

104566 m

429013 m

5184728622437

463620948792

10040139

P436

Schildmanstraat

Schildmanstraat

'36

104566 m

429027 m

5184742355347

463732719421

10040142

P437

Scholekster

Scholekster

'3

104566 m

427476 m

5183359909058

465658617020

10040154

P438

Schultz van Haegenstraat

Schultz van Haegenstraat

'7

104566 m

429077 m

5184780502319

462646150589

10040158

P439

Schultz van Haegenstraat

Schultz van Haegenstraat

'11

104566 m

429007 m

5184717178345

462595033646

10040168

P440

Silverkamp

Silverkamp

'10

104566 m

427669 m

5183520507813

463646888733

10040188

P441

Silverkamp

Silverkamp

'29

104566 m

427792 m

5183632278442

463715553284

10040197

P442

Snoek

Snoek

'4

104566 m

427438 m

5183323669434

465286397934

10040201

P443

Snoek

Snoek

'8

104566 m

427459 m

5183341979980

465268754959

10040549

P444

Steenbakkersstraat

Steenbakkersstraat

'10

104566 m

429086 m

5184794235229

463565731049

10040656

P445

Steur

Steur

'60

104566 m

427276 m

5183178710938

465417528152

10040657

P446

Steur

Steur

'61

104566 m

427252 m

5183157348633

465432310104

10040665

P447

Steur

Steur

'69

104566 m

427335 m

5183232116699

465510320663

10040677

P448

Steur

Steur

'81

104566 m

427367 m

5183261489868

465562152863

10040730

P449

Ter Spillstraat

Ter Spillstraat

'3

104566 m

429148 m

5184844589233

462788677216

10040738

P450

Tesselschadestraat

Tesselschadestraat

'1

104566 m

429060 m

5184775543213

464368724823

10040739

P451

Tesselschadestraat

Tesselschadestraat

'2

104566 m

429036 m

5184754180908

464352989197

10040756

P452

Tesselschadestraat

Tesselschadestraat

'016A

104566 m

428887 m

5184619140625

464142990112

10040778

P453

Thorbeckestraat

Thorbeckestraat

'2

104566 m

429582 m

5185244369507

464274740219

10040797

P454

Thorbeckestraat

Thorbeckestraat

'21

104566 m

429366 m

5185048294067

464040327072

10040805

P455

Tjerk Hiddessingel

Tjerk Hiddessingel

'6

104566 m

428753 m

5184487152100

462426471710

10040808

P456

Tjerk Hiddessingel

Tjerk Hiddessingel

'9

104566 m

428730 m

5184466552734

462399196625

10040809

P457

Tjerk Hiddessingel

Tjerk Hiddessingel

'10

104566 m

428701 m

5184440612793

462389945984

10040813

P458

Tjerk Hiddessingel

Tjerk Hiddessingel

'14

104566 m

428650 m

5184394073486

462352800369

10040817

P459

Tjerk Hiddessingel

Tjerk Hiddessingel

'18

104566 m

428598 m

5184347534180

462316036224

10040832

P460

Tromplaan

Tromplaan

'3

104566 m

428617 m

5184368896484

462974357605

10040835

P461

Tromplaan

Tromplaan

'5

104566 m

428630 m

5184379577637

462873744965

10040841

P462

Tromplaan

Tromplaan

'9

104566 m

428628 m

5184377670288

462795352936

10040843

P463

Tromplaan

Tromplaan

'10

104566 m

428633 m

5184381484985

462753391266

10040876

P464

Van Assendelftgaarde

Van Assendelftgaarde

'8

104566 m

428717 m

5184473037720

465152263641

10040894

P465

Van Assendelftgaarde

Van Assendelftgaarde

'27

104566 m

428815 m

5184561157227

465203046799

10040897

P466

Van Assendelftgaarde

Van Assendelftgaarde

'31

104566 m

428772 m

5184523010254

465284776688

10040918

P467

Van der Eijndestraat

Van der Eijndestraat

'1

104566 m

429149 m

5184847640991

463085556030

10040931

P468

Van der Lekstraat

Van der Lekstraat

'7

104566 m

428738 m

5184486770630

464478874207

10040939

P469

Van der Lekstraat

Van der Lekstraat

'15

104566 m

428703 m

5184455490112

464500331879

10040942

P470

Van der Lekstraat

Van der Lekstraat

'18

104566 m

428669 m

5184424972534

464456033707

10040974

P471

Van der Weddenhof

Van der Weddenhof

'24

104566 m

429174 m

5184867858887

462648963928

10040975

P472

Van der Weddenhof

Van der Weddenhof

'25

104566 m

429169 m

5184862899780

462661838531

10040981

P473

Van Duyvenvoordelaan

Van Duyvenvoordelaan

'4

104566 m

428604 m

5184366607666

464414596558

10040984

P474

Van Duyvenvoordelaan

Van Duyvenvoordelaan

'6

104566 m

428578 m

5184343719482

464454841614

10040998

P475

Van Elkstraat

Van Elkstraat

'6

104566 m

429129 m

5184826660156

462683296204

10041005

P476

Van Elkstraat

Van Elkstraat

'12

104566 m

429245 m

5184931564331

462766218185

10041015

P477

Van Godewijckstraat

Van Godewijckstraat

'3

104566 m

429125 m

5184833145142

464214754105

10041017

P478

Van Godewijckstraat

Van Godewijckstraat

'5

104566 m

429100 m

5184810256958

464181184769

10041033

P479

Van Godewijckstraat

Van Godewijckstraat

'21

104566 m

428983 m

5184704589844

464039945602

10041057

P480

Van Kijfhoekstraat

Van Kijfhoekstraat

'9

104566 m

428637 m

5184399032593

464936828613

10041059

P481

Van Kijfhoekstraat

Van Kijfhoekstraat

'11

104566 m

428685 m

5184442520142

464999008179

10041065

P482

Van Kijfhoekstraat

Van Kijfhoekstraat

'18

104566 m

428657 m

5184417343140

465044164658

10041094

P483

Van Polanenstraat

Van Polanenstraat

'10

104566 m

428689 m

5184444808960

464692592621

10041108

P484

Van Polanenstraat

Van Polanenstraat

'23

104566 m

428606 m

5184369659424

464657926559

10041125

P485

Van Renesseborch

Van Renesseborch

'9

104566 m

428473 m

5184249877930

464679718018

10041138

P486

Van Renesseborch

Van Renesseborch

'22

104566 m

428347 m

5184136962891

464637947083

10041139

P487

Van Renesseborch

Van Renesseborch

'23

104566 m

428328 m

5184119415283

464611768723

10041143

P488

Van Renesseborch

Van Renesseborch

'27

104566 m

428293 m

5184087753296

464549636841

10041145

P489

Van Renesseborch

Van Renesseborch

'29

104566 m

428326 m

5184116744995

464499092102

10041147

P490

Van Renesseborch

Van Renesseborch

'31

104566 m

428348 m

5184136962891

464461278915

10041148

P491

Van Valckensteinstr

Van Valckensteinstr

'1

104566 m

429190 m

5184883880615

462997198105

104566 m

429076 m

5184781265259

462942028046

10041155

P493

Van Valckensteinstr

Van Valckensteinstr

'8

104566 m

429057 m

5184763717651

462942409515

10041240

P494

Veersedijk

Veersedijk

'76

104566 m

428189 m

5184003067017

465896844864

10041310

P495

Vijverhof

Vijverhof

'17

104566 m

428676 m

5184428405762

464045381546

10041311

P496

Vijverhof

Vijverhof

'18

104566 m

428686 m

5184437561035

464058113098

10041322

P497

Vlasserssingel

Vlasserssingel

'1

104566 m

428833 m

5184565734863

463451051712

10041323

P498

Vlasserssingel

Vlasserssingel

'2

104566 m

428852 m

5184582901001

463454341888

10041329

P499

Vlassersstraat

Vlassersstraat

'1

104566 m

428963 m

5184682846069

463481712341

10041349

P500

Vondelstraat

Vondelstraat

'4

104566 m

428965 m

5184690475464

464331483841

10041351

P501

Vondelstraat

Vondelstraat

'6

104566 m

428953 m

5184679794312

464351606369

10041371

P502

Vondelstraat

Vondelstraat

'26

104566 m

428868 m

5184602737427

464352989197

10041399

P503

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'001A

104566 m

427416 m

5183306884766

465791559219

10041400

P504

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'2

104566 m

427401 m

5183293533325

465736055374

10041402

P505

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'3

104566 m

427417 m

5183307266235

465637063980

10041404

P506

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'4

104566 m

427449 m

5183335494995

465559053421

10041407

P507

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'005A

104566 m

427493 m

5183374023438

465441036224

10041408

P508

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'6

104566 m

427509 m

5183388137817

465397024155

10041409

P509

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'006A

104566 m

427522 m

5183399581909

465365314484

10041411

P510

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'007A

104566 m

427563 m

5183436203003

465307903290

10041413

P511

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'008A

104566 m

427614 m

5183481979370

465254974365

10041418

P512

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'11

104566 m

427731 m

5183586120605

465120553970

10041419

P513

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'011A

104566 m

427763 m

5183614349365

465086317062

10041425

P514

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'13

104566 m

427838 m

5183681488037

465005588531

10041426

P515

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'14

104566 m

427873 m

5183712387085

464962100983

10041428

P516

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'15

104566 m

427930 m

5183763122559

464892339706

10041429

P517

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'015A

104566 m

427952 m

5183782577515

464860105515

10041431

P518

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'17

104566 m

428006 m

5183831024170

464790010452

10041433

P519

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'18

104566 m

428057 m

5183876419067

464725399017

10041435

P520

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'19

104566 m

428103 m

5183917999268

464664840698

10041439

P521

Vrouwgelenweg

Vrouwgelenweg

'21

104566 m

428191 m

5183995437622

464552164078

10041449

P522

Waelneslaan

Waelneslaan

'3

104566 m

429221 m

5184918212891

464062881470

10041466

P523

Waelneslaan

Waelneslaan

'20

104566 m

429060 m

5184772491455

463860845566

10041467

P524

Waelneslaan

Waelneslaan

'21

104566 m

429054 m

5184767532349

463834190369

10041484

P525

Warmoeziershof

Warmoeziershof

'004A

104566 m

428970 m

5184687042236

463207817078

10041494

P526

Warmoeziershof

Warmoeziershof

'10

104566 m

428954 m

5184673309326

463276290894

10041498

P527

Warmoeziershof

Warmoeziershof

'14

104566 m

428952 m

5184672546387

463354015350

10041532

P528

Waterland

Waterland

'5

104566 m

427363 m

5183252716064

464725589752

10041534

P529

Waterland

Waterland

'7

104566 m

427376 m

5183264541626

464744377136

10041536

P530

Waterland

Waterland

'9

104566 m

427387 m

5183274459839

464782571793

10041538

P531

Waterland

Waterland

'11

104566 m

427394 m

5183280563354

464802980423

10041540

P532

Waterland

Waterland

'13

104566 m

427412 m

5183297729492

464842033386

10041544

P533

Waterland

Waterland

'17

104566 m

427436 m

5183319091797

464906120300

10041562

P534

Watermunt

Watermunt

'18

104566 m

426824 m

5182764816284

464211559296

10041588

P535

Watermunt

Watermunt

'44

104566 m

426714 m

5182666397095

464246749878

10041630

P536

Weteringsingel

Weteringsingel

'30

104566 m

428795 m

5184531784058

463470506668

10041640

P537

Weteringsingel

Weteringsingel

'36

104566 m

428803 m

5184538650513

463372850418

10041646

P538

Weteringsingel

Weteringsingel

'42

104566 m

428812 m

5184545898438

463274335861

10041663

P539

Weteringsingel

Weteringsingel

'56

104566 m

428856 m

5184584045410

463027954102

10041664

P540

Weteringsingel

Weteringsingel

'57

104566 m

428871 m

5184597015381

462988996506

10041676

P541

Weteringsingel

Weteringsingel

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

428886 m

5184610366821

462900352478

10041695

P542

Wierde

Wierde

'1

104566 m

426865 m

5182801437378

464097166061

10041707

P543

Wijngaarde

Wijngaarde

'2

104566 m

427388 m

5183272552490

464277458191

10041723

P544A

Wijngaarde

Wijngaarde

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

427443 m

5183322525024

464368247986

10041729

P545

Wilhelminasingel

Wilhelminasingel

'3

104566 m

429410 m

5185089874268

464300441742

10041737

P546

Wilhelminasingel

Wilhelminasingel

'10

104566 m

429290 m

5184981536865

464150094986

10041744

P547

Willem de Zwijgerstr

Willem de Zwijgerstr

'7

104566 m

429338 m

5185026550293

464500713348

10041747

P548

Willem de Zwijgerstr

Willem de Zwijgerstr

'10

104566 m

429314 m

5185004806519

464473009109

10041753

P549

Willem de Zwijgerstr

Willem de Zwijgerstr

'16

104566 m

429265 m

5184960556030

464409828186

10041762

P550

Willem de Zwijgerstr

Willem de Zwijgerstr

'26

104566 m

429194 m

5184895706177

464320659637

10041764

P551

Willem de Zwijgerstr

Willem de Zwijgerstr

'28

104566 m

429182 m

5184885025024

464289999008

10041821

P552

Witte de Withstraat

Witte de Withstraat

'11

104566 m

428693 m

5184436035156

462839174271

10041823

P553

Witte de Withstraat

Witte de Withstraat

'13

104566 m

428739 m

5184477996826

462849664688

10041824

P554

Witte de Withstraat

Witte de Withstraat

'14

104566 m

428769 m

5184504318237

462844896317

10041847

P555

Zalm

Zalm

'12

104566 m

427858 m

5183698272705

464746761322

10041851

P556

Zalm

Zalm

'16

104566 m

427848 m

5183689117432

464792919159

10041859

P557

Zalm

Zalm

'24

104566 m

427805 m

5183650970459

464804744720

10041862

P558

Zalm

Zalm

'30

104566 m

427782 m

5183629989624

464845561981

10041867

P559

Zalm

Zalm

'40

104566 m

427721 m

5183575820923

464876174927

10041868

P560

Zalm

Zalm

'41

104566 m

427702 m

5183559036255

464892864227

10041871

P561

Zilverreiger

Zilverreiger

'2

104566 m

427442 m

5183329772949

465674400330

10041882

P562

Zilverreiger

Zilverreiger

'13

104566 m

427571 m

5183444595337

465577745438

10041890

P563

Zilverreiger

Zilverreiger

'21

104566 m

427742 m

5183598327637

465445852280

10041896

P564

Zilverreiger

Zilverreiger

'27

104566 m

427732 m

5183588027954

465327167511

10041897

P565

Zilverreiger

Zilverreiger

'28

104566 m

427710 m

5183568191528

465307092667

10041924

P566

Zomertaling

Zomertaling

'7

104566 m

427497 m

5183379364014

465794706345

10041926

P567

Zomertaling

Zomertaling

'11

104566 m

427524 m

5183404160000

465793130000

10041932

P568

Zomertaling

Zomertaling

'17

104566 m

427560 m

5183436203003

465785408020

10041936

P569

Zomertaling

Zomertaling

'21

104566 m

427554 m

5183430099487

465696573257

10041949

P570

Zuidwende

Zuidwende

'3

104566 m

427807 m

5183637237549

462490463257

10041961

P571

Zuidwende

Zuidwende

'9

104566 m

427697 m

5183539962769

462665367126

10041965

P572

Zuidwende

Zuidwende

'11

104566 m

427668 m

5183514404297

462732172012

10041969

P573

Zuidwende

Zuidwende

'13

104566 m

427640 m

5183489608765

462791538239

10041983

P574

Zuidwende

Zuidwende

'21

104566 m

427543 m

5183403778076

463052034378

10041985

P575

Zuidwende

Zuidwende

'22

104566 m

427533 m

5183395004272

463086032867

10042012

P576

Zuidwende

Zuidwende

'36

104566 m

427405 m

5183283233643

463560247421

10042019

P577

Zwanebloem

Zwanebloem

lichtmast hoek Zwanebloem/Korteweg achter bord Hendrik-Ido-Ambacht

104566 m

426615 m

5182574860000

463735000000

10042024

P578

Zwanebloem

Zwanebloem

'8

104566 m

426714 m

5182662582397

463629770279

10042025

P579

Zwanebloem

Zwanebloem

'9

104566 m

426732 m

5182678985596

463618040085

10042045

P580

Zwanebloem

Zwanebloem

'31

104566 m

426815 m

5182752609253

463528966904

10068445

P581

Stekelbaars

Stekelbaars

'3

104566 m

427289 m

5183192062378

465687990189

10068452

P582

Stekelbaars

Stekelbaars

'11

104566 m

427354 m

5183251950000

465817830000

10068454

P583

Stekelbaars

Stekelbaars

'13

104566 m

427385 m

5183279418945

465800523758

P584

Windhalm

Windhalm

straatnaambord begin erf

104566 m

426648 m

5182605000000

463852000000

P585

Weegbree

Weegbree

straatnaambord begin erf

104566 m

426685 m

5182639000000

463937000000

P586

Struisgras

Struisgras

straatnaambord begin erf

104566 m

426709 m

5182661000000

464055000000

P587

Watermunt

Watermunt

paal met "doodlopende straat" bord / dan wel snoeien

104566 m

426784 m

5182729000000

464103000000

P588

Morellengaarde

Morellengaarde

paal met "doodlopende straat" bord

104566 m

427422 m

5183300000000

463813000000

P589

Prins Bernhardstraat

Prins Bernhardstraat

nummerloze straatlantaarn op hoek met Onderdijk

104566 m

429624 m

5185284000000

464482000000

P590

Sikkel

Sikkel

0

104566 m

428223 m

5184029000000

465122000000

P591

Hark

Hark

0

104566 m

428356 m

5184146000000

464847000000

P592

Hark

Hark

straatlantaarn op hoek Zaaivat (Kastanjelaan 1 staat erop)

104566 m

428113 m

5183928000000

464835000000

P593

Hark

Hark

0

104566 m

428400 m

5184186000000

464907000000

P594

Hark

Hark

middenberm, hoeken parkeerplaatsen

104566 m

428078 m

5183897000000

464904000000

P595

Hark

Hark

4x hoeken paal met "doodlopende straat" bord

104566 m

428264 m

5184063000000

464722000000

P596

Hark

Hark

paal op hoek Schrepel (fietspad)

104566 m

428183 m

5183990000000

464700000000

P597

Spade

Spade

0

104566 m

428353 m

5184145000000

465041000000

P598

Spade

Spade

0

104566 m

428277 m

5184077000000

465168000000

P599

Spade

Spade

0

104566 m

428310 m

5184107000000

465110000000

P600

Zeis

Zeis

op hoek Schoffel, paal met bord met richting aanduiding

104566 m

428261 m

5184061000000

464912000000

P601

Zaaivat

Zaaivat

0

104566 m

428269 m

5184070000000

465068000000

P602

Julianasingel

Julianasingel

0

104566 m

429506 m

5185177000000

464367000000

P603

Ring

Ring

op kruising paal met verkeersbord: LET OP! Drempel

104566 m

427948 m

5183772000000

463617000000

P604

Ring

Ring

thv parkeerplaats Pruylenborg, paal met straatnaam bord, links van KTZ

104566 m

427703 m

5183728000000

463338000000

P605

Ring

Ring

thv Pruylenborg nr.1, paal met woonerf bord, achter KTZ 40086

104566 m

427708 m

5183555000000

463469000000

P606

Hoekkamp

Hoekkamp

hoek Steenplaats, paal met woonerf bord, achter KTZ

104566 m

427785 m

5183619000000

462626000000

P607

De Touwbaan

De Touwbaan

paal met straatnaambord en paal met woonerf bord

104566 m

427749 m

5183591000000

463317000000

P608

De Hil

De Hil

op hoek Olykamp, paal met parkeerverbod bord

104566 m

427596 m

5183453000000

463289000000

P609

De Hil

De Hil

op hoek Boskamp, paal met parkeerverbod bord

104566 m

427538 m

5183401000000

463242000000

P610

Zuidwende

Zuidwende

paal met woonerf bord achter KTZ

104566 m

427549 m

5183410000000

463068000000

P611

De Hoge Bogerd

De Hoge Bogerd

op hoek Aalborg Haackslaan t.o. KTZ paal straatnaam bord

104566 m

428268 m

5184050000000

462199000000

P612

Gemeenlandskade

Gemeenlandskade

op hoek Pruylenborg, paal met parkeerverbod bord

104566 m

427803 m

5183640000000

463410000000

P613

Boskamp

Boskamp

op hoek Olykamp, paal met straatnaambord, achter KTZ 40082

104566 m

427491 m

5183359000000

463349000000

P614

Willy Sluiterstraat

Willy Sluiterstraat

op hoek Ary Schefferlaan, t.o. KTZ 40462, paal met straatnaam bord

104566 m

428236 m

5184033000000

463931000000

P615

Beemdkroon

Beemdkroon

op hoek Dreef, paal met Haaientand bord

104566 m

426890 m

5182827000000

464636000000

P616

Hooftlaantje

Hooftlaantje

op hoek Meent, paal met Straatnaambord

104566 m

427063 m

5182981070000

464404540000

P617

Bolster

Bolster

paal met straatnaam bord t.o. nr. 68

104566 m

426879 m

5182815190000

464211390000

P618

Bolster

Bolster

paal met straatnaam bord Oeverwal

104566 m

426949 m

5182878510000

464408730000

P619

Bolster

Bolster

paal met straatnaam bord Legakker

104566 m

426991 m

5182917440000

464556050000

P620

Biezenweide

Biezenweide

paal met straatnaam bord Horst

104566 m

427093 m

5183011510000

464898870000

P621

Biezenweide

Biezenweide

paal met straatnaam bord Griend

104566 m

427118 m

5183034490000

464998850000

P622

Biezenweide

Biezenweide

paal met straatnaam bord Gors

104566 m

427138 m

5183053260000

465068860000

P623

Beemd

Beemd

paal met straatnaam bord Biezenweide

104566 m

427167 m

5183079780000

465167260000

P624

Hooftlaantje

Hooftlaantje

paal met straatnaam bord Gors bij KTZ

104566 m

427258 m

5183160030000

464979000000

P625

Hooftlaantje

Hooftlaantje

paal met straatnaam bord Koog bij KTZ

104566 m

427205 m

5183111090000

464687350000

P626

Kwelder

Kwelder

paal met straatnaam bord op hoek Dreef

104566 m

427206 m

5183111360000

464618920000

P627

Laagland

Laagland

paal met straatnaam bord t.h.v. Kreek bij KTZ

104566 m

427364 m

5183254670000

464827190000

P628

Laagland

Laagland

paal met straatnaam bord t.o. Broekbos

104566 m

427342 m

5183234080000

464750080000

P629

Laagland

Laagland

paal met straatnaam bord t.o. Vlietberg bij KTZ

104566 m

427330 m

5183223290000

464685470000

P630

Perzikengaarde

Perzikengaarde

paal met straatnaam bord op hoek Elzengaarde

104566 m

427285 m

5183177330000

463896830000

P631

Perzikengaarde

Perzikengaarde

paal met doodlopende straatbord ter hoogte van nr 48

104566 m

427308 m

5183199000000

463953000000

P632

Perzikengaarde

Perzikengaarde

paal met doodlopende straatbord ter hoogte van nr 40

104566 m

427341 m

5183229000000

464002000000

P633

Perzikengaarde

Perzikengaarde

paal met doodlopende straatbord ter hoogte van nr 36

104566 m

427376 m

5183260000000

464044000000

P634

Perzikengaarde

Perzikengaarde

paal met woonerf bord ter hoogte van nr 3

104566 m

427380 m

5183264000000

464081000000

P635

Amandelgaarde

Amandelgaarde

paal met straatnaam bord op hoek Dadelgaarde, bij nr. 143

104566 m

427682 m

5183535030000

464018610000

P636

Dadelgaarde

Dadelgaarde

paal met straatnaam bord op hoek, bij nr. 227

104566 m

427755 m

5183599960000

463905920000

P637

Dadelgaarde

Dadelgaarde

paal met fietsverkeer bord, op midden van plein t.o. nr. 81

104566 m

427945 m

5183772260000

464135350000

P638

Bramengaarde

Bramengaarde

paal met straatnaambord Bessengaarde / dan wel snoeien

104566 m

427594 m

5183455950000

464024990000

P639

Bramengaarde

Bramengaarde

paal met straatnaambord Walnootgaarde

104566 m

427631 m

5183490200000

464086830000

P640

Bramengaarde

Bramengaarde

paal met fietsverkeer bord bij fietspad, t.h.v. nr. 142

104566 m

427649 m

5183506150000

464075870000

P641

Bramengaarde

Bramengaarde

paal met straatnaambord Beukengaarde

104566 m

427686 m

5183540070000

464163580000

P642

Appelgaarde

Appelgaarde

paal met straatnaambord op hoek Bramengaarde / Laan van Welhorst

104566 m

427945 m

5183774670000

464523370000

P643

Moerbeigaarde

Moerbeigaarde

paal met bord parkeerzone t.o. nr. 28

104566 m

427704 m

5183557800000

464409440000

P644

Perengaarde

Perengaarde

paal met bord parkeerplaats Hoogambacht

104566 m

427752 m

5183602180000

464636350000

P645

Steur

Steur

lichtmast bij KTZ t.o. Meerval (nummerloos)

104566 m

427468 m

5183349840000

465099770000

P646

Steur

Steur

lichtmast t.o. KTZ aan de Sophialaan kant (nummerloos)

104566 m

427491 m

5183370120000

465092900000

P647

Steur/Voorn

Steur/Voorn

Hoek Steur/Voorn lichtmast met bord doodlopende weg

104566 m

427370 m

5183265000000

465566000000

P648

Steur

Steur

bord doodlopende weg ter hoogte van steur 358

104566 m

427336 m

5183234000000

465510000000

P649

Steur

Steur

paal met straatnaambord t.h.v. nr. 27 - wel snoeien

104566 m

427301 m

5183201720000

465405310000

P650

Aalscholver

Aalscholver

paal met straatnaambord hoek Ijsduiker

104566 m

427683 m

5183546860000

465691940000

P651

IJsduiker

IJsduiker

paal met straatnaambord Scholekster 1 t/m 5

104566 m

427678 m

5183541140000

465526780000

P652

Akkerviool

Akkerviool

paal met straatnaambord hoek Boterbloem / Laan van Welhorst

104566 m

427048 m

5182973510000

465298220000

P653

Boterbloem

Boterbloem

paal met straatnaambord t.h.v. nr. 71

104566 m

427066 m

5182988720000

465092600000

P654

Fonteinkruid

Fonteinkruid

paal met straatnaambord Moerasvaren 42 t/m 68

104566 m

427138 m

5183056330000

465637520000

P655

Fonteinkruid

Fonteinkruid

paal met straatnaambord Moerasvaren t.o. nr. 76

104566 m

427186 m

5183100900000

465813310000

P656

Moerasvaren

Moerasvaren

paal met straatnaambord 90 t/m 116

104566 m

427255 m

5183161540000

465672290000

P657

Hoogtstraat

Hoogtstraat

paal met straatnaambord hoek Prins Bernhardstraat - wel snoeien

104566 m

429594 m

5185256800000

464458190000

P658

Mauritsstraat

Mauritsstraat

paal met straatnaambord nr. 45 t/m 87, bij KTZ 40129

104566 m

429215 m

5184917300000

464593970000

P659

Irenestraat

Irenestraat

paal met straatnaambord hoek Prins Hendrikstraat

104566 m

429520 m

5185190700000

464571040000

P660

Steenbakkersstraat

Steenbakkersstraat

paal met "alleen parkeren in vakken" op het pleintje

104566 m

429150 m

5184852000000

463529000000

P661

Scheepmakersstraat

Scheepmakersstraat

paal met straatnaambord Touwslagershof op hoek Scheepmakersstraat t.h.v. nr. 2

104566 m

429141 m

5184842410000

463377990000

P662

Dorpsstraat

Dorpsstraat

paal met fietsknooppuntbord 96 naast KTZ 40030

104566 m

429306 m

5184988000000

462966000000

P663

Keerweer

Keerweer

paal met straatnaambord op hoek Dorpsstraat

104566 m

429377 m

5185050060000

462709390000

P664

Ter Spillstraat

Ter Spillstraat

paal met parkeerverbod bord naast KTZ op hoek bij nr. 18

104566 m

429151 m

5184848190000

462810810000

P665

Nibbelinkstraat

Nibbelinkstraat

paal met straatnaambord Schulz van Haegenstraat op hoek Nibbelinkstraat

104566 m

428971 m

5184686010000

462789650000

P666

Anthoniuslaan

Anthoniuslaan

paal met straatnaambord t.h.v. nr. 1

104566 m

429170 m

5184880000000

465216000000

P667

Pieter Oudelandstraat

Pieter Oudelandstraat

paal straatnaambord Daniël van de Merwedestraat op hoek Pieter Oudelandstraat

104566 m

428562 m

5184327510000

464268520000

P668

Het Volgerland

Het Volgerland

paal met straatnaambord 30 km zone

104566 m

428905 m

5184639000000

464680000000

P669

Het Volgerland

Het Volgerland

paal met straatnaambord op hoek Halfweg

104566 m

429083 m

5184800920000

464975320000

P670

Druivengaarde

Druivengaarde

0

104566 m

427534 m

5183404010000

464248770000

0

P671

Avelingen

Avelingen

lantaarnpaal naast textielcontainer

104566 m

427968 m

0

0

0

P672

Admiraal de Ruyterlaan

Admiraal de Ruyterlaan

Bord 30 km voor nr. 1

104566 m

428491 m

0

0

0

P673

Waelneslaan

Lantaarnpaal ter hoogte van nr. 18

104566 m

429133 m

0

0

0

P674

Dadelgaarde

Lantaarnpaal met straatnaambord ter hoogte van nr. 187

104566 m

427837 m

0

0

0

P675

Dadelgaarde

Lantaarnpaal met straatnaambord ter hoogte van nr. 225

104566 m

427791 m

0

0

0

P676

Watersnip

lantaarnpaal ter hoogte van Watersnip 15

104566 m

427781 m

0

0

0

P677

Biezenweide

Straatnaambord biezenweide achter ktz containers tussen nr 70 en 72

104566 m

427043 m

0

0

0

P678

Druivengaarde

Bord Druivengaarde bij huidige locaties verzamelcontainers PBD

104566 m

427605 m

0

0

0

P679

Steur

straatnaambord ter hoogte voor nr. 140

104566 m

427837 m

0

0

0

P680

Steur

straatnaam bord ter hoogte voor nr. 186

104566 m

427317 m

0

0

0

P681

Steur

straatnaam bord ter hoogte voor nr. 230

104566 m

427260 m

0

0

0

P544D

Wijngaarde

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

0 m

0

0

0

P544C

Wijngaarde

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

0 m

0

0

0

P544B

Wijngaarde

nieuw te plaatsen paaltje

104566 m

0 m

0

0