Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Burgemeester en wethouders van Brielle;

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBurgemeester en wethouders van Brielle;
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2022nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-555346

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Brielle;

 

overwegende dat;

- naar aanleiding van een vuurwerkincident tijdens de jaarwisseling 2009-2010 voorgesteld is om het bezigen van consumentenvuurwerk te verbieden in en in de naaste omgeving van de fietstunnel onder de G.J. v.d. Boogerdweg en in de naaste omgeving van de voetgangerstunnel tussen de Kaaistraat en de Thoelaverweg in Brielle;

 

- in de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015 de mogelijkheid is opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders om een plaats aan te wijzen waar het verboden is om consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

 

gelet op artikel 2.73, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015;

 

Besluiten: om het volgende gebied aan te wijzen waar het in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden is om consumentenvuurwerk te bezigen in Brielle:

- in en in de naaste omgeving van de fietstunnel onder de G.J. v.d. Boogerdweg;

- in en in de naaste omgeving van de voetgangerstunnel tussen de Kaaistraat en de Thoelaverweg.

 

Brielle, 6 december 2022.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

N. van Waart

de burgemeester,

G.G.J. Rensen