Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Aanwijzingsbesluit BOA’s Westvoorne-Hellevoetsluis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit BOA’s Westvoorne-Hellevoetsluis
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2022Nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-555338

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit BOA’s Westvoorne-Hellevoetsluis

 

Burgemeester van de gemeente Brielle;

Gelet op:

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

- artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

- het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 

Gelet op de samenvoeging van de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis;

Onder verwijzing naar Domeinlijst I, Openbare Ruimte, van de circulaire functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar;

 

Besluit:

De BOA’s van de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis,

Gezien zijn/haar bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar verkregen middels:

I. de akte van opsporingsbevoegdheid

II. de akte van beëdiging;

 

Aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens:

1. de Alcoholwet (1);

2. titel VIA, artikel 34 van de Wet op de Kansspelen (2);

3. de Wet basisregistratie personen;

4. de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2015;

5. de Afvalstoffenverordening Brielle 2019;

6. de Marktverordening gemeente Brielle;

7. de Wegsleepverordening gemeente Brielle.

 

Deze aanwijzing treedt één dag na bekendmaking in werking.

Brielle, 6 december 2022

Ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft,

het college van burgemeester en wethouders van Brielle,

 

de secretaris,

de burgemeester,

Mw. N. van Waart

G.G.J. Rensen

 

de burgemeester van Brielle,

G.G.J. Rensen

 

(1) + (2) Deze aanwijzing is slechts van toepassing indien de buitengewoon opsporingsambtenaar

hiervoor een opleiding heeft gevolgd en met een positief resultaat hiervoor examen heeft gedaan en

tevens in eerste aanleg in de ‘eigen’ gemeente is aangewezen als toezichthouder Alcoholwet.