Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Nota bodembeheer gemeenten Regio Midden- en West Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota bodembeheer gemeenten Regio Midden- en West Brabant
CiteertitelNota bodembeheer gemeenten regio Midden- en West Brabant
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nota bodembeheer gemeente Goirle en de Nota bodembeheer PFAS.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2022nieuwe regeling

04-11-2022

gmb-2022-514894

2021-025695

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota bodembeheer gemeenten Regio Midden- en West Brabant

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2022-88.]

 

De raad van de gemeente Goirle

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2022

 

gelet op de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

  • 1.

    De Nota bodembeheer gemeenten regio Midden- en West Brabant van 18 maart 2022 vast te stellen.

  • 2.

    De Nota bodembeheer gemeente Goirle van april 2013 en de Nota bodembeheer PFAS van november 2020 in te trekken.

  • 3.

    De laatste zin van de derde alinea (Vervolg) op pagina drie van het raadsvoorstel: "Op basis van deze zienswijzen zijn de beleidsregels over thermisch gereinigde grond in de nota bodembeheer aangepast." te verwijderen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 oktober 2022.

de voorzitter

de griffier