Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Zoneaanwijzing betaald parkeren behorende bij de vigerende parkeerbelastingverordeningen en de zoneaanwijzing Parkeerverodening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingZoneaanwijzing betaald parkeren behorende bij de vigerende parkeerbelastingverordeningen en de zoneaanwijzing Parkeerverodening 2018
CiteertitelZoneaanwijzing parkeerschijfzones behorende bij de parkeerverordening 2018 versie 21 september 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-506737

Tekst van de regeling

Intitulé

Zoneaanwijzing betaald parkeren behorende bij de vigerende parkeerbelastingverordeningen en de zoneaanwijzing Parkeerverodening 2018

Zoneaanwijzing betaald parkeren behorende bij de parkeerverordening 2018

 

BETAALD PARKEERZONES

 

HOOFDDORP

 

A zone Hoofddorp Centrum (GSM code 4456)

Straat

Straatdeel

tijden

Tarief2022

Tariefper 1 januari 2023

Dik Tromplein

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. voor het eerste halve uur

per 30 min.

€ 0,10

a. voor het eerste halve uur

per 30 min.

€ 0,55

Concourslaan

geheel

b. voor het volgend eerste uur

€ 3,00

b. voor het volgend eerste uur

€ 3,45

Hoofdweg-Oostzijde

tussen Melis Spaansweg en Marktplein

c. voor het volgend tweede uur

€ 4,50

c. voor het volgend tweede uur

€ 4,95

Kruisweg

tussen Nieuweweg en Marktplein inclusief de parkeerplaats hoek Nieuweweg

d. voor het volgend derde uur

€ 5,25

d. voor het volgend derde uur

€ 5,70

Kruisweg

parallelweg tussen Nieuweweg en Kruisweg nr 945

e. voor het volgend vierde uur

€ 6,00

e. voor het volgend vierde uur

€ 6,45

Marktlaan

geheel

Marktplein

Tussen Kruisweg en Draverslaan

f. voor het volgend vijfde t/m het zesde uur

€ 6,75

f. voor het volgend vijfde t/m het zesde uur

€ 7,20

Nieuweweg

Tussen Kruisweg en Raadhuisplein

g. voor elk volgend uur

€ 9,00

g. voor elk volgend uur

€ 9,45

Polderplein

geheel

Tuinweg

geheel

Tussenweg

geheel

 

A zone Hoofddorp Station NS (GSM code 4457)

straat

straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Mercuriusplein

geheel met uitzondering van de strook E5 taxistandplaats

ma t/m zo; 00:00 24:00 uur

a. voor het eerste halve uur

per 30 min.

€ 0,10

a. voor het eerste halve uur

per 30 min.

€ 0,55

b. voor het volgend eerste uur

€ 3,00

b. voor het volgend eerste uur

€ 3,45

c. voor het volgend tweede uur

€ 4,50

c. voor het volgend tweede uur

€ 4,95

d. voor het volgend derde uur

€ 5,25

d. voor het volgend derde uur

€ 5,70

e. voor het volgend vierde uur

€ 6,00

e. voor het volgend vierde uur

€ 6,45

f. voor het volgend vijfde t/m het zesde uur

€ 6,75

f. voor het volgend vijfde t/m het zesde uur

€ 7,20

g. voor elk volgend uur

€ 9,00

g. voor elk volgend uur

€ 9,45

 

B zone Hoofddorp Centrum (GSM code 4451)

straat

straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Burg. Van Stamplein

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

M. Spaansweg

geheel

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

 

B zone Hoofddorp Centrum Aprisco (GSM code 4453)

straat

straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Nieuweweg

Apriscoterrein - grote parkeerplaats tegenover oude postkantoor

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

 

B zone Hoofddorp Centrum Hoofdweg-Kruisweg (GSM code 4454)

straat

straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Hoofdweg-O

Van Beursplein tot ongeveer 50 m ten Noorden van de Parklaan

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

Hoofdweg-W

Van Kruisweg tot ± 50 ten N daarvan

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

Hoofdweg-W

Van Raadhuislaan totc.a. 50 m in westelijke richting

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

Kruisweg

Tussen Beursplein en Stationsweg

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

Marktplein

Tussen Draverslaan en Beursplein

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

Raadhuislaan

Tussen Hoofdweg-W en Fortweg

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

 

B zone Hoofddorp Centrum Raadhuis (GSM code 4460)

straat

straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Burg. v/d Willigenlaan

deel tussen raadhuis en parkeergarage

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

Raadhuisplein

geheel

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

 

B zone Hoofddorp Centrum Verzetswijk (GSM code 4450)

Straat

straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

A. Breijerstraat

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

C. Roodenburgstraat

geheel

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

C. v.d. Meerstraat

geheel

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

G. van Duinstraat

geheel

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

Hoofdweg-Oostzijde

tussen C.v.d. Meerstraat en Burg. Van stamplein

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

J. van Kempenstraat

geheel

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

K. van Reeuwijkstraat

geheel

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

P. Verhoogstraat

geheel

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

S. van Kalmthoutstraat

geheel

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

T. Ouwerkerkstraat

geheel

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

 

B zone Hoofddorp Beukenhorst (GSM code 4458)

Straat

straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Andromea

geheel

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

Antareslaan

geheel

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

CapelIalaan

geheel

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

Capricornus

geheel

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

Delfinus

geheel

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

Hercules

geheel

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

Jupiterstraat

geheel

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

Marsstraat

geheel

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

Monocerus

geheel

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

Neptunusstraat

geheel

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

Orion

geheel

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

Planetenweg

geheel

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

Polarisavenue

geheel

Regulusplein

geheel

Saturnusstraat

geheel

Sorpius

geheel

Siriusdreef

geheel

Spicalaan

geheel

Taurusavenue

geheel

Wegalaan

geheel

 

B zone Hoofddorp Centrum Parklaan Draverslaan (GSM code 4454)

Straat

straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Parklaan

geheel

ma t/m za; 09:00 - 21.00 uur, zo 12:00-21:00 uur

a. voor het eerste uur

€ 0,75

a. voor het eerste uur

€ 1,30

Draverslaan

geheel

b. voor het tweede uur

€ 1,20

b. voor het tweede uur

€ 1,75

c. voor het derde uur

€ 1,80

c. voor het derde uur

€ 2,35

d. voor het vierde uur

€ 2,25

d. voor het vierde uur

€ 2,80

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,40

e. voor het vijfde t/m het zesde uur

€ 2,95

f. voor het zevende uur

€ 3,05

f. voor het zevende uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 3,60

g. voor het achtste uur

€ 4,15

h. voor elk volgend uur

€ 3,75

h. voor elk volgend uur

€ 4,30

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 84,79

i. weekkaart maandag - vrijdag

€ 120,00

j. weekkaart maandag - zondag

€ 107,78

j. weekkaart maandag - zondag

€ 153,00

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 3.815,44

k. jaarkaart maandag - vrijdag

€ 5.405,00

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 4.849,88

l. jaarkaart maandag - zondag

€ 6.871,00

 

C zone Hoofdorp Centrum Verzetswijk (GSM code 4450)

Straat

Straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Binnenweg

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. per uur

€ 0,45

a. per uur

€ 0,85

b. weekkaart maandag - vrijdag

€ 16,20

b. weekkaart maandag - vrijdag

€ 31,00

c. weekkaart maandag - zondag

€ 21,61

c. weekkaart maandag - zondag

€ 41,00

d. jaarkaart maadag - vrijdag

€ 729,00

d. jaarkaart maadag - vrijdag

€ 1.377,00

e. jaarkaart maandag - zondag

€ 956,81

e. jaarkaart maandag - zondag

€ 1.807,00

 

C zone Hoofddorp omgeving Raadhuis (GSM code 4452)

Straat

Straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Burg. v/d Willigenlaan

deel voormalige parkeergarage

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. per tijdseenheid

13,33 min

€ 0,10

a. per uur

€ 0,85

b. weekkaart maandag - vrijdag

€ 16,20

b. weekkaart maandag - vrijdag

€ 31,00

c. weekkaart maandag - zondag

€ 21,61

c. weekkaart maandag - zondag

€ 41,00

d. jaarkaart maadag - vrijdag

€ 729,00

d. jaarkaart maadag - vrijdag

€ 1.377,00

e. jaarkaart maandag - zondag

€ 956,81

e. jaarkaart maandag - zondag

€ 1.807,00

 

C-zone Hoofddorp Centrum Hoofdweg-westzijde (GSM code 4455)

Straat

Straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Hoofdweg -W

Tussen Stationsweg en punt ± 50 m ten N Kruisweg

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. per tijdseenheid

13,33 min

€ 0,10

a. per uur

€ 0,85

Hoofdweg -W

tussen Raadhuislaan en Hoofdweg 731

b. weekkaart maandag - vrijdag

€ 16,20

b. weekkaart maandag - vrijdag

€ 31,00

c. weekkaart maandag - zondag

€ 21,61

c. weekkaart maandag - zondag

€ 41,00

d. jaarkaart maadag - vrijdag

€ 729,00

d. jaarkaart maadag - vrijdag

€ 1.377,00

e. jaarkaart maandag - zondag

€ 956,81

e. jaarkaart maandag - zondag

€ 1.807,00

 

C-zone Hoofddorp Den Burgh (GSM code 4461)

Straat

Straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Taurusavenue

Deel achter restaurant Den Burgh

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

a. per tijdseenheid

13,33 min

€ 0,10

a. per uur

€ 0,85

 

 

 

 

 

NIEUW-VENNEP

 

Zone Nieuw-Vennep Station NS (GSM code 4472)

Straat

Straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Venneperweg

Parkeerplaats Station

ma t/m zo 09:00 18:00 uur

a. eerste negen uur

totaal

gratis

a. eerste negen uur

totaal

gratis

b. voor 24 uur

totaal

€ 1,35

b. voor 24 uur

totaal

€ 1,35

c. voor 48 uur

totaal

€ 2,70

c. voor 48 uur

totaal

€ 2,70

d. voor elk volgend uur

per uur

€ 2,42

d. voor elk volgend uur

per uur

€ 2,42

 

SCHIPHOL-CENTRUM

 

Zone Schiphol Centrum (4491)

Straat

Straatdeel

Tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Ballonradarstraat

geheel

ma t/m vr; 09:00 - 18:00 uur

a. per 60 minuten

€ 4,70

a. per 60 minuten

€ 6,00

Energiestraat

geheel

Evert van de Beekstraat

geheel

Handelskade

geheel

Havenmeesterweg

Tot ongeveer 100 m ten zuiden Cockpitplein

Herbergierstraat

geheel

Kokspassage

geheel

pakhuisstraat

geheel

Schiphol-boulevard

geheel

Triportweg

geheel

Westeinde

geheel

 

SCHIPHOL-RIJK

 

A zoneSchiphol-Rijk Oude Meer (GSM code 4480)

Straat

Straatdeel

tijden

Tarief 2022

Tarief per 1 januari 2023

Fokkerweg

van ± 50 meter ten zuiden van Koolhovenlaan tot Cessnalaan

ma t/m zo; 00:00 - 24:00 uur,

a. voor het eerste halve uur

per 30 min.

€ 0,10

a. voor het eerste halve uur

per 30 min.

€ 0,55

Capronilaan

geheel

b. voor het volgend eerste uur

€ 3,00

b. voor het volgend eerste uur

€ 3,45

Oude Meerweg

tussen Capronilaan en Aalsmeerderdijk

c. voor het volgend tweede uur

€ 4,50

c. voor het volgend tweede uur

€ 4,95

Koolhovenlaan

tussen Fokkerweg en Fokkerweg

d. voor het volgend derde uur

€ 5,25

d. voor het volgend derde uur

€ 5,70

Cessnalaan

geheel

e. voor het volgend vierde uur

€ 6,00

e. voor het volgend vierde uur

€ 6,45

Douglassingel

geheel

 

f. voor het volgend vijfde t/m het zesde uur

€ 6,75

f. voor het volgend vijfde t/m het zesde uur

€ 7,20

g. voor elk volgend uur

€ 9,00

g. voor elk volgend uur

€ 9,45

 

Zoneaanwijzing parkeerschijfzones behorende bij de parkeerverordening 2018 versie 21 september 2022

 

PARKEERDUURBEPERKINGSZONES

 

BADHOEVEDORP

 

Zone D9 Badhoevedorp Pa Verkuyllaan en Arendstraat

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Pa Verkuyllaan

parallelweg bij winkelcentrum

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

Pa Verkuyllaan

tussen Arendstraat en Burg. Amersfoortlaan

Arendstraat

tussen Pa-Verkuyllaan en Roerdompstraat

Arendstraat

van Pa-Verkuyllaan tot ± 25 m ten NO daarvan

 

Zone D14 Badhoevedorp Sloterweg

Straat

Straatdeel

Tijden

Sloterweg

Parkeerplaatsen thv winkelcentrum

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

 

 

Zone D26 Badhoevedorp Schuilhoeve

Straat

Straatdeel

Tijden

Schipholweg

tussen nr. 275 t/m 343

ma t/m zo; 08:00 - 20:00 uur

 

 

BUITENKAAG

Zone D 28 Buitenkaag

Straat

Straatdeel

Tijden

Bebouwde kom

????

ma t/m zo 09:00 - 13.00 uur

 

 

HALFWEG

 

Zone D17 Halfweg Houtrakkerweg e.o.

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Houtrakkerweg

van WethouderVan Essenweg tot kombord

ma t/m vr 09:00 - 18:00 h

Spaarndammerweg

van WethouderVan Essenweg tot kombord

Bauduinlaan

 

Zone D18 Halfweg Dubbele Buurt e.o.

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Dubbele Buurt

van nr 32 tot Dr. Baumannplein

ma t/m vr 09:00 - 18:00 h

Dr. Baumannplein

noordzijde

 

Zone D19 Halfweg Haarlemmerstraatweg

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Haarlemmerstraatweg

van Biesheuvelstraat tot Sugar City Plaza

ma t/m vr 09:00 - 18:00 h

 

 

Zone D 20 Halfweg Haarlemmerstraatweg-West

Straat

Straatdeel

Tijden

Haarlemmerstraatweg

van ±100 meter ten oosten van nr 71 tot ± ter hoogte van nr 81

ma t/m zo; 00:00 - 24:00 uur

 

 

HOOFDDORP

 

Zone D1 Hoofddorp-Zuid-westzijde

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Dr. Nanningastraat

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

Beekmanstraat

geheel

BoekeIstraat

geheel

Burg. Jansoniushof

geheel

C.J. Kievietshof

geheel

Engelmanstraat

geheel

Fortweg

geheel

Kruislaan

tussen Hoofdweg en Fortweg

Kruislaan

tussen Fortweg en Raadhuislaan

Kruisweg

van Stationsweg tot ± 90 m ten O van de Pr. Bernhardstraat

Kruisweg-Parallelweg

van Stationsweg tot ± 90 m ten O van de Pr. Bernhardstraat

Manegelaan

van Hoofdweg tot ± 60 m ten W Stationsweg

Raadhuislaan

tussen Fortweg en Dr. Nanningastraat

Stationsweg

geheel

Ter Veenlaan

van Eigenhuisstraat tot ± 20 m ten W Fortweg

Ter Veenlaan

van Hoofdweg-W tot ± 20 m ten W Fortweg

 

Zone D2 Hoofddorp Centrum Noord-Oostzijde

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Beyerinkstraat

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

Boslaan

tussen Pr. Hendriklaan en de Kruisweg

Burg. Pabstlaan

tussen Nieuweweg en Hoofdweg

Dr. Bolkesteinstraat

geheel

Dr. van Dorstenstraat

geheel

Ewijkstraat

geheel

G. van Endegeeststraat

geheel

Hoofdweg-Oostzijde

van ± 35 m ten N van de W. Bruinlaan tot ± 50 m ten N Parklaan

Kalorama

geheel

Kockstraat

geheel

Kruisweg

tussen Kagertocht en Burg. V.d. Willigenlaan

Kruisweg

tussen huisnummer 839 en huisnummer 861

Kruisweg-Parallelweg

tussen Kagertocht en Beyerinckstraat

Leeghwaterstraat

tussen Boslaan en Beyerinckstraat

Leeghwaterstraat

tussen Nieuweweg en Beyerinckstraat

Lipkensstraat

geheel

Nieuweweg

tussen Kruisweg en WiegerBruinlaan

Nijverheidsstraat

geheel

v.d. Burchstraat

geheel

v.d. Berghlaan

van Wieger Bruinlaan tot ± 190 m ten O van de Nieuweweg inclu. de zijstraat bij 289

van Gennipstraat

geheel

v. Lijnden v. Hemmenstraat

geheel

Wieger Bruinlaan

geheel

 

Zone D3 Hoofddorp Centrum Zuid-Oostzijde en Graan voor Visch

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Piratenweg

geheel

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

Fruittuinen

geheel

Barbarije

geheel

Boekanierlaan

geheel

Boslaan

tussen Kruisweg en Pr. Hendriklaan

Emmalaan

geheel

Graan voor Visch wijk 13

geheel

Graan voor Visch wijk 14

geheel

Graan voor Visch wijk 15

geheel

Graan voor Visch wijk 17

geheel

Graan voor Visch wijk 18

geheel

Graan voor Visch wijk 19

geheel

Graan voor Visch (verlengde Nieuweweg)

verlengde van de Nieuweweg tot wijk 15, inclusief daaraan gelegen parkeerplaatsen.

Grote Pierhof

geheel

Klaas Kompaanhof

geheel

Peer de Schuimerhof

geheel

Piet Heinflat

geheel

Pr. Hendriklaan

tussen Boslaan en Burg. V.d. Willigenlaan

Sirnon de Danserhof

geheel

Vikinghof

geheel

Vrijbuiterhof

geheel

Wilhelminalaan

geheel

 

Zone D4 Hoofddorp Lugano

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Raadhuisplein

parkeerplaatsen nabij de flat Lugano t.b.v apotheek

ma t/m vrij. 08:00 - 22:00 h en za 08:00 - 17:00 h

 

Zone D5 Hoofddorp Floriande B. de Coubertinlaan

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

B. de Coubertainlaan

parkeerplaatsen aan NW zijde van de weg. Van F.B. Koenlaan tot ± 40 m ten o daarvan

ma t/m vr. 12:00 - 18:00 h

 

Zone D10 Hoofddorp Bedrijventerrein Hoofddorp Noord

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

J.C. Beetslaan

Van de Bijlmermeerstraat tot ± 150 m ten zuidoosten daarvan

max 2 uur

 

Zone D11 Hoofddorp Bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Smaragdlaan

tussen Diamantlaan en Parellaan

max 2 uur

 

Zone D12 Hoofddorp Spaarne ziekenhuis

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Spaarnepoort

lus voor het ziekenhuis

max 15 min

 

Zone D13 Hoofddorp Bandholm Skagerrak

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Skagerrak

Parkeerterrein ter hoogte van Skagerrak 143-155 en 354-402

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur

Bandholm

Parkeerterrein ter hoogte van Bandholm 63-73

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur

 

Zone D15 Hoofddorp Rottumeroog - Waddenweg

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Rottumeroog

geheel

ma t/m vr; 08:00 - 17:00 uur

Waddenweg

167 t/m 353

ma t/m vr; 08:00 - 17:00 uur

 

Zone D27 Hoofddorp politiebureau

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Hoofdweg

ter hoogte van politiebureau

ma t/m zo; 09:00 - 17:00 uur

 

NIEUW-VENNEP

 

Zone D7 Nieuw-Vennep Oosterdreef

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Oosterdreef

van Bosstraat tot ± 115 ten NO daarvan

ma t/m vr 09:00 - 18:00 h

 

Zone D8 Nieuw-Vennep Nierop

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Nierop

P-terrein naast Hoogvliet

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

 

SCHIPHOL

 

Zone D21 Schiphol Pelikaanweg

Straat

Straatdeel

Tijden

 

 

 

Zone D22 Schiphol Uiverweg

Straat

Straatdeel

Tijden

 

 

 

Zone D23 Schiphol Rinse Hofstraweg

Straat

Straatdeel

Tijden

 

 

 

Zone D24 Schiphol Loevesteinse Randweg

Straat

Straatdeel

Tijden

 

 

 

Zone D25 Flamingoweg

Straat

Straatdeel

Tijden

 

 

 

ZWANENBURG

 

Zone D6 Zwanenburg Dennenlaan e.o.

Straten

Straatdeel

Tijden/uren

Dennenlaan

tussen Zwanenburgerdijk en Wilgenlaan

ma t/m za; 09:00 - 18:00 uur, vr 18:00 - 21:00 uur, zo 12:00-18:00 uur

Dennenlaan

van Olmenlaan tot ± 45 m ten Z van de Kerkhoflaan

Kerkhoflaan

van Dennenlaan tot Esdoornlaan

Parkeerterrein Dirkson

tussen Dennenlaan en Kerkhoflaan