Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Subsidieplafond Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten
CiteertitelSubsidieplafond Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging subsidieplafond activiteiten economie en cultuur / Stichting Cultuur, H2, H3, H4

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

ASV Eindhoven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-202216-11-2022nieuw subsidieplafond

01-11-2022

gmb-2022-506568

16-11-2022wijziging subsidieplafond activiteiten economie en cultuur / Stichting Cultuur, H2, H3, H4

18-10-2022

gmb-2022-531047

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college op 1 november 2022 onder het voorbehoud dat de raad bij het vaststellen van de begroting voldoende gelden ter beschikking stelt, de volgende subsidieplafonds voor 2022 en 2023 heeft vastgesteld:

 

 

 

Gelet op artikel 5 van de ASV Eindhoven;

 

 • I.

  De subsidie(deel)plafonds 2022 voor de subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten:

 • A.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan sociaal domein voor:

 • 1.

  professionele organisaties € 390.000,00;

 • 2.

  Vrijwilligersorganisaties. € 85.000,00;

 • 3.

  Buurthuizen € 95.000,00.

 • B.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan economie en cultuur/Stichting Cultuur Eindhoven voor organisaties gesubsidieerd op grond van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4 € 300.000,00.

 • C.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan het ruimtelijk domein € 0,00

 •  

 • II.

  De subsidieplafonds 2023 voor de subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten:

 • A.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan het sociaal domein voor:

 • 1.

  professionele organisaties € 780.000,00;

 • 2.

  Vrijwilligersorganisaties. 170.000,00;

 • 3.

  Buurthuizen € 190.000,00.

 • B.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan economie en cultuur/Stichting Cultuur Eindhoven voor organisaties gesubsidieerd op grond van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4 € 1.075.000,00.

 • C.

  voor subsidies verleend voor activiteiten gerelateerd aan het ruimtelijk domein € 0,00.

 •  

 • III.

  Dat het bepaalde onder I. en II. gelijktijdig met de “Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten” in werking treedt.

 

Eindhoven, 1 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris