Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Diemen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Diemen
CiteertitelAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Diemen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-202201-05-2022nieuwe regeling

25-11-2022

gmb-2022-490104

2022-065658

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Diemen

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Diemen, ieder voor zich;

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid (hierna:”Woo”),

 

Besluiten

 

  • 1)

    Aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Woo, de medewerkers werkzaam in de functie van (senior en allround) juridisch adviseur van het team Juridische Zaken, afdeling Bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie Duo+, de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn;

  • 2)

    De aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022;

  • 3)

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Diemen.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Diemen

25 oktober 2022

Zaaknummer: 2022-065658

de gemeentesecretaris,

G.T. Wildeman

de burgemeester,

E. Boog