Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nevenfuncties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNevenfuncties
CiteertitelNevenfuncties
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nevenfuncties

01-01-2009

bgr-2022-1166

Tekst van de regeling

Intitulé

Nevenfuncties

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren

 

 

Artikel 1

Deze regeling, die zijn grondslag vindt in artikel 15:1e van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  Commandant

 • 2.

  plaatsvervangend Commandant

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het hoofdkantoor van de BGV ter inzage te leggen.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instantie waarbij deze verricht worden;

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 5

De Commandant is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009