Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid Veiligheidsregio Brabant-Noord
CiteertitelAanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 61, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2022Dit besluit in plaats van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio Brabant-Noord

05-10-2022

bgr-2022-1160

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren industriële veiligheid Veiligheidsregio Brabant-Noord

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

 

Gelet op artikelen 61, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

Besluit als volgt:

 

Artikel 1  

Met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 48 van de Wet veiligheidsregio’s ten aanzien van de krachtens artikel 17 van de Wet veiligheidsregio’s aangewezen inrichtingen zijn belast:

 • a.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de functie van Specialist 4b ‘Toezichthouder Seveso’;

 • b.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de functie van Adviseur RBCB A;

 • c.

  de ambtenaren in dienst van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost die daartoe door de betreffende directeur Veiligheidsregio zijn aangewezen.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit komt het ‘Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio Brabant-Noord’, gepubliceerd in de Staatscourant van 25 februari 2013 te vervallen.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voornoemd,

‘s-Hertogenbosch, 5 oktober 2022.

 

 

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris