Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit heffings- en invord.ambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-202201-07-2022Nieuwe regeling

20-09-2022

gmb-2022-470049

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn;

 

gelet op het bepaalde in artikel 231, tweede lid, onder b en c, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

 

besluit vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022

 

 

Artikel 1. Heffingsambtenaar

 • 1.

  De volgende persoon wordt aangewezen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken:

  • -

   de afdelingsmanager Financiën.

 • 2.

  De volgende persoon wordt aangewezen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken:

  • -

   de beleidsmedewerker belastingen.

 

Artikel 2. Invorderingsambtenaar

 • 1.

  De volgende persoon wordt aangewezen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet:

  • -

   de beleidsmedewerker belastingen.

 • 2.

  De volgende persoon wordt aangewezen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c, Gemeentewet:

  • -

   de afdelingsmanager Financiën.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2022.

 

Artikel 4. Intrekking

Eerdere aanwijzingsbesluiten inzake de heffings- en invorderingsambtenaren worden per 1 juli 2022 ingetrokken.

 

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Borger-Odoorn 2022.

 

 

Aldus besloten door het college van Borger-Odoorn in zijn openbare vergadering van 20 september 2022.

 

 

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C. Rensen, mr. J. Seton