Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2022 2023 ter inzage

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2022 2023 ter inzage
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels Energietoeslag 2022-2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-202201-02-2022Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2022-2023

27-09-2022

gmb-2022-451299

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2022 2023 ter inzage

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben op 27 september 2022 de gewijzigde Beleidsregels Energietoeslag gemeente Borger-Odoorn 2022 2023 met terugwerkende kracht vastgesteld. De beleidsregels gaan over de eenmalige energietoeslag. De wijzigingen zien toe op een verhoging van het normbedrag naar €1300,- en het verlengen van de behandeltermijn voor de regeling.

U kunt de beleidsregels terugvinden op de site of opvragen bij het Klantcontactcentrum.