Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordelijk Belastingkantoor

Aanwijzingsbesluit voor een contactpersoon in het kader van de Wet open overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordelijk Belastingkantoor
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor een contactpersoon in het kader van de Wet open overheid
CiteertitelAanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid Noordelijk Belastingkantoor
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-202201-09-2022nieuwe regeling

19-09-2022

bgr-2022-1045

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor een contactpersoon in het kader van de Wet open overheid

HET BESTUUR VAN HET NOORDELIJK BELASTINGKANTOOR;

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

 

Besluit: Het Aanwijzingsbesluit voor een contactpersoon in het kader van de Wet open overheid vast te stellen.

Artikel 1  

 • 1.

  De Klachtenfunctionaris van het Noordelijk Belastingkantoor wordt aangewezen als contactpersoon als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

 • 2.

  Als vervanger wordt de Controller van het Noordelijk Belastingkantoor aangewezen.

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2022.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid Noordelijk Belastingkantoor.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor van 19 september 2022.

Namens deze,

de voorzitter,

mevrouw M. Wijnja

de secretaris,

de heer H. Julsing.