Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht
CiteertitelAanwijsbesluit flexibel cameratoezicht gemeentehuis Maurik
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Buren 2022
 2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-202213-09-2022Nieuw

13-09-2022

gmb-2022-414631

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

(art. 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Buren 2022 / art. 151c Gemeentewet )

De burgemeester van Buren,

overwegende dat:

- het college op 1 september 2022 besloten heeft om 63 asielzoekers tijdelijk tot het einde van dit jaar als crisisnoodopvang op te vangen in het gemeentehuis te Maurik;

- dit besluit tot maatschappelijke onrust heeft geleid onder inwoners van Maurik en omgeving;

- op 12 september 2022 het besluit genomen is tot het instellen van flexibel cameratoezicht op het terrein rondom het gemeentehuis aan De Wetering 1 in Maurik;

- op maandagavond 12 september 2022 de eerste bus met vluchtelingen is aangekomen in Maurik;

- een groep jongeren heeft aangekondigd zich te verzamelen op het terrein bij het gemeentehuis met het kennelijke doel om mannen tussen de 20 en 40 jaar de toegang tot de opvanglocatie te verhinderen;

- op het moment dat de bus zichtbaar werd in de omgeving van het gemeentehuis, vanuit alle richtingen mensen naar het gemeentehuis kwamen toegesneld;

- de rust pas weder keerde toen de mensen ervan overtuigd waren dat er enkel vrouwen en kinderen naar de opvanglocatie gebracht werden, en geen mannen tussen de 20 en 40 jaar;

- gebleken is dat, gezien bovenstaande nieuwe ontwikkelingen, de begrenzing van het gebied waar de camera’s worden geplaatst uit het besluit van 12 september 2022 onvoldoende blijkt;

- de inzet van flexibel cameratoezicht de handhaving van de openbare orde en veiligheid bewaakt en waarborgt voor de duur van de opvang.

En in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie

 

Besluit:
 • 1.

  op het terrein rondom het gemeentehuis aan De Wetering 1 in Maurik, ter bewaking en waarborging van de openbare orde en veiligheid camera’s te plaatsen. De begrenzing van het gebied waar de camera(’s) worden geplaatst, is aangegeven in bijlage 1;

 • 2.

  dat dit aanwijzingsbesluit geldt voor de periode van 13 september 2022 tot en met 31 december 2022;

 • 3.

  dat dit aanwijzingsbesluit op 13 september 2022 in werking treedt.

 

Aldus besloten Maurik op 13 september 2022

 

De burgemeester van Buren

J.P.M. Meijers

Bijlage 1- Kaart met het gebied waarin het flexibel cameratoezicht van toepassing is