Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cocensus

4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCocensus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
Citeertitel4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeenschappelijke Rege

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2022wijziging

27-06-2022

bgr-2022-978

Tekst van de regeling

Intitulé

4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

 

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

gelet op de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de gemeente Dijk en Waard;

 

besluiten:

vast te stellen de:

4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020.

 

ARTIKEL I

De aanhef op bladzijde 1 onder ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ wordt gewijzigd in: 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheden betreft;

 

ARTIKEL II

De definitie van deelnemers in artikel 1, definities, onder e. wordt gewijzigd in:

deelnemers: de aan de regeling deelnemende gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

 

ARTIKEL III

In bijlage 1 worden de overzichten van Heerhugowaard en Langedijk vervangen door:

 

ARTIKEL IV

Deze vierde wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze met toepassing van artikel 26, tweede lid, van de Wet bekend is gemaakt.

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

op 27 juni 2022,

De secretaris, C. Lenstra

De voorzitter, namens deze, de wethouder, E. de Raadt

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer op 19 april 2022,

De secretaris, M. Ruis

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Nobel

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom op 14 juni 2022,

De secretaris, C. Baauw

De voorzitter, namens deze, de wethouder, A. de Jong

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk op 25 april 2022,

De secretaris, E. Loenen

De voorzitter, namens deze, de wethouder, T. Tabak

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan op 12 april 2022,

De secretaris, A. Vergouwe

De voorzitter, namens deze, de wethouder, M. Wörsdörfer

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland op 12 april 2022,

De secretaris, R. Kool

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Schalkwijk

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar op 5 april 2022,

De secretaris, W. van Twuijver

De voorzitter, namens deze, de wethouder, P. Dijkman

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op 17 mei 2022,

De secretaris, M. Schroor

De voorzitter, namens deze, de wethouder, A.J. van den Beld

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard op 17 mei 2022,

De secretaris, A. Doesburg

De voorzitter, namens deze, de wethouder, F. Hoekstra

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder 10 mei 2022,

De secretaris, R. Reus

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J.K. Visser

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest

op 10 mei 2022,

De secretaris, P. Schouten

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Kloosterman

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum

op 17 mei 2022,

De secretaris, W. van Twuijver

De voorzitter, namens deze, de wethouder, R. Beems

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

op 17 mei 2022,

De secretaris, C. de Jong

De voorzitter, namens deze, de wethouder, R. Opdam

 

 

Bijlage1:

*


*

Gemeente Dijk en Waard

Overgedragen aan

Cocensus

Inclusief

kwijtschelding

Heffingssoort

 

 

Onroerendezaakbelastingen

ja

ja

Afvalstoffenheffing

ja

ja

Rioolheffing

ja

ja

Toeristenbelasting

ja

n.v.t.

Forensenbelasting

ja

n.v.t.

Lijkbezorgingsrechten, voor zover dit betrekking heeft

op de aanslagen met betrekking tot belastingjaar 2021 en eerder

voor de voormalige gemeente Langedijk

ja

ja

Leges, voor zover dit betrekking heeft op

de omgevingsvergunningen en APV voor aanslagen met

betrekking tot belastingjaar 2021 en eerder voor

de voormalige gemeente Langedijk

ja

n.v.t.