Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
CiteertitelOprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2022Oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

06-07-2022

bgr-2022-938

Tekst van de regeling

Intitulé

Oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

 

 

 

 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

 

Gelet op:

 

- Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Overwegende:

- dat de veiligheidsregio’s door samenwerking een beter antwoord willen bieden op interne en externe ontwikkelingen omtrent verzekeringsaangelegenheden.

- dat de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s vorm wordt gegeven in een op te richten “expertisebureau risicobeheer” dat de veiligheidsregio’s adviseert met betrekking tot risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder geval (ongevallen)verzekeringen.

- dat in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021 het principebesluit is genomen om te komen tot de oprichting van een expertisebureau risicobeheer met als rechtsvorm een stichting.

- dat dit principebesluit aan de besturen van de veiligheidsregio’s is voorgelegd, met het verzoek een standpunt hieromtrent kenbaar te maken.

- dat de gemeenteraden van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan deze stichting kenbaar te maken.

 

Besluit:

 

- Tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, die namens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ondersteuning biedt bij onder meer risicobeheer en de gezamenlijke inkoop van een ongevallen¬verzekering,

 

Hilversum, 6 juli 2022

de heer G.M. van den Top, voorzitter

de heer J.A. van der Zwan, secretaris