Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Besluit vervanging bij afwezigheid Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braasem 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging bij afwezigheid Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braasem 2022
CiteertitelBesluit vervanging bij afwezigheid Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2022
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVervanging directeur bij afwezigheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2022Vervanging directeur bij afwezigheid

29-08-2022

bgr-2022-926

2936406

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging bij afwezigheid Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braasem 2022

 

 

 

De Directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem;

Overwegende dat:

de directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie tijdelijk afwezig kan zijn in verband met bijvoorbeeld ziekte of vakantie;

het wenselijk is voor die tijdelijke periode van afwezigheid in de vervanging van de directeur te voorzien;

Gelet op het Mandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem en op de artikelen 10:1, 10:4, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 • 1.

  In het geval van een tijdelijke periode van afwezigheid mandaat en volmacht te verlenen aan de Teamleiders bij de BVO voor alle bevoegdheden als bedoeld in het Mandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2022, zoals vastgesteld op 11 juli 2022;

 • 2.

  te bepalen dat de bevoegdheden onder 1 per separaat besluit kunnen worden beperkt;

 • 3.

  het “directiebesluit vervanging directeur bij afwezigheid 2”, vastgesteld op 9 juni 2020 in te trekken;

 • 4.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vervanging bij afwezigheid Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2022” en treedt in werking op de dag na publicatie.

 •  

De directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem, 29 augustus 2022

 

(H.W. Postmus)

 

Alphen aan den Rijn, 29 augustus 2022

Directeur Bedrijfsorganisatie Rijn en Braassem