Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012, zesde wijziging (verbod nachtelijk verblijf)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:65b Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-08-2022aanwijzingsbesluit

12-07-2022

gmb-2022-377420

466109

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:65b Algemene plaatselijke verordening Kaag en Braassem 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:65b van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012;

 

besluiten:

 

I  

aan te wijzen als recreatieterreinen waar het in het belang van het voorkomen van overlast voor een ieder verboden is zich daarin te bevinden:

 • -

  Het zwemstrand aan De Kolk te Oud Ade;

 • -

  De ligweiden inclusief zwemsteiger op de Plasdijk te Woubrugge;

 • -

  De voetbalkooi nabij de brede school Kaskade aan het Schoolplein te Roelofarendsveen;

 • -

  De ligweide aan de Galgekade te Roelofarendsveen.

   

II

te bepalen dat het onder I. genoemde verbod geldt tussen 22.00 uur en 06.00 uur;

 

III

te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit bekend is gemaakt.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders

in hun vergadering van 12 juli 2022

 

de gemeentesecretaris,

R. van Zijl

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt