Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk juli 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk juli 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk juli 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk
 2. artikel 225 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2020nieuwe regeling

30-06-2020

Groot Rijswijk

20.052885

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Rijswijk juli 2020

Gelet op afdeling V van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk en artikel 225 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 • I.

  aan te wijzen de plaatsen op de openbare weg waar, de tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren” en op de bij dit besluit behorende kaarten met registratienummers

  1. Gebied In de Bogaard eo: 20.052899

  11. Gebied Oud Rijswijk eo: 20.052916

  2. Gebied Arnoldsonstraat: 20.052903

  12. Gebied Park de Werve: 20.052917

  3. Gebied Generaal Spoorlaan 62: 20.052904

  13. Gebied Vredenburchweg: 20.052918

  4. Gebied Pr Irenelaan: 20.052905

  14. Gebied Blotinghe: 20.052922

  5. Gebied Waldhoornplein: 20.052906

  15. Gebied Offwegenlaan: 20.052923

  6. Gebied Cor Ruysstraat: 20.052910

  16. Gebied Ravesteijnplein: 20.052924

  7. Gebied Stationskwartier: 20.052911

  17. Gebied Eisenhowerplein: 20.052925

  8. Gebied Colijnlaan: 20.052912

  18. Gebied Herenstraat: 20.052926

  9. Gebied Havenkwartier: 20.052913

  19. Gebied Mallegat: 20.052927

  10. Gebied Kesslerpark: 20.052914

 • II.

  de plaatsen op de voor het openbaar verkeer openstaande weg als vermeld in de overeenkomst met Vesteda, kenmerk 17.054212 waar tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren” en op de bij dit besluit behorende kaart met registratienummer 20.052902 in bijlage 2;

 • III.

  voor de onder II genoemde plaatsen de tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 11, onderdeel a en b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren op de voor het openbaar verkeer openstaande weg”;

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 15 juli 2020;

 • V.

  dat bij inwerkingtreding van dit besluit, de eerder genomen besluiten 17.122777 en 18.031782 vervallen waarin zijn aangewezen de plaatsen waar en de tijdstippen waarop tegen betaling of met een vergunning mag worden geparkeerd, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare en strafbare feiten die zich tijdens hun werkingsperiode hebben voorgedaan;

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk op 30 juni 2020.

burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

de secretaris,

P. M. Schuit

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage 1: plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren

Behorend bij het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen juli 2020 gemeente Rijswijk

 

Overzicht gebieden, tijdstip, tarief, vergunningzone en belparkeercode

Gebied

dag v/d week

tijdstip (uur)

Tariefcode tarieven-tabel

Vergunning-zone

Belparkeer-code

1.1

In de Bogaard eo

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.1

1

32200

1.2

Arnoldsonstraat

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.2

1

32205

1.3

Generaal Spoorlaan 62

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.2

1

32205

1.4

Prinses Irenlaan

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.2

1

32205

1.5

Waldhoornplein

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.2

1

32205

1.6

Cor Ruysstraat

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.2

1c

32215

1.7

Stationskwartier

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

1.3

2

32220

1.8

Colijnlaan

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

9 – 18

18 – 21

1.2

-

32225

1.9

Havenkwartier

maandag t/m vrijdag

8 – 17

1.3

3

32230

1.10

Kesslerpark

maandag t/m vrijdag

8 – 17

1.2

-

32235

1.11

Oud Rijswijk eo

maandag t/m zondag

18 – 24

1.3

4

32240

1.12

Park de Wervelaan

maandag t/m zondag

18 – 24

1.3

4

32240

1.13

Van Vredenburchweg

maandag t/m zondag

18 – 24

1.3

4

32240

1.14

Blotinghe

maandag t/m zondag

18 – 24

1.2

4

32245

1.15

Offwegenlaan

maandag t/m zondag

18 – 24

1.2

4

32245

1.16

Ravesteijnplein

maandag t/m zondag

18 – 24

1.2

4

32245

1.17

Eisenhowerplein

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

1.2

-

32250

1.18

Herenstraat

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

1.2

-

32250

1.19

Mallegat

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

1.2

-

32250

 

1.1 Plaatsen van betaald parkeren gebied in de Bogaard eo

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052899.

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied in de Bogaard eo.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Admiraal Helfrichsingel

1

32200

tussen de Ocarinalaan en de voetgangersbrug ter hoogte van huisnummer 26 aan de noordzijde van de singel, aan de huizenzijde tussen de voetgangersbrug en de Schalmeistraat en tussen de Klaroenstraat en de Spinetstraat ten noorden van de singel

Arnoldsonstraat

1

32200

tussen de Henri Dunantlaan en de Bertha von Suttnerstraat

B.H. Heldtlaan

1

32200

gehele straat

Banjostraat

1

32200

tussen de Bazuinlaan en het Waldhoornplein , aan de zuidzijde tussen het Waldhoornplein en de bocht

Bazuinlaan

1

32200

tussen de Admiraal Helfrichtsingel en de Banjostraat , aan de westzijde tussen de Banjostraat en de Citerstraat.

Bertha von Suttnerstraat

1

32200

gehele straat

Buziaulaan

1

32200

gehele straat met uitzondering van parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein achter de inrit ter hoogte van perceel nummer 4

C.T. Storklaan

1

32200

gehele straat

Cellostraat

1

32200

gehele straat

Citerstraat

1

32200

aan de noordzijde tussen de Bazuinlaan en de Banjostraat

Cor Ruysstraat

1

32200

gehele straat met uitzondering van parkeerplaatsen op het parkeerterrein voor perceel nummer 2

Cymbaalstraat

1

32200

gehele straat

Dr Ariensstraat

1

32200

gehele straat

Dr Poelslaan

1

32200

gehele straat

Ds Heldringlaan

1

32200

gehele straat

Fagotstraat

1

32200

gehele straat

Generaal Spoorlaan

1

32200

aan de parallelweg tussen de Minister Aalberselaan en de Minister van den Tempellaan , tussen de Prinses Beatrixlaan en het viaduct over de spoorlijn Den Haag - Delft

Harpsingel

1

32200

gehele straat

Henri Dunantlaan

1

32200

tussen de Arnoldsonstraat en de Wethouder Brederodelaan met uitzondering van het parkeerterrein bij zorgcentrum het Kruispunt

Henri ter Hallsingel

1

32200

gehele straat

Hilvoordestraat

1

32200

gehele straat met uitzondering van het parkeerterrein bij perceel met nummers 5 - 247

Hoogkamerlaan

1

32200

gehele straat

J.C. van Markenlaan

1

32200

gehele straat

Karmozijnstraat

1

32200

aan de zuidzijde tussen de Regenboogstraat en de Hoogkamerlaan en de 9 meest oostelijk gelegen parkeerplaatsen aan de noordzijde van dit gedeelte

Klarinetstraat

1

32200

tussen de Klaroenstraat en de Spinetstraat , direct voor perceelnummers 16-30

Klaroenstraat

1

32200

aan de huizenzijde tussen de Admiraal Helfrichtsingel en de Sir Winston Churchilllaan

Louis Bouwmeesterstraat

1

32200

gehele straat

Louis Davidsstraat

1

32200

gehele straat

Marshallplein

1

32200

de parkeerplaatsen op het erf – parkeerplaatsen op eigen terrein worden niet aangewezen.

Martin Luther Kinglaan

1

32200

gehele straat

Minister Goeman Borgesiuslaan

1

32200

gehele straat

Minister van den Tempellaan

1

32200

gehele straat

Minister Talmalaan

1

32200

tussen de Minister Aalberselaan en de Prinses Irenelaan

Minister van Houtenlaan

1

32200

gehele straat

Mr le Poolestraat

1

32200

gehele straat

Ocarinalaan

1

32200

tussen de Admiraal Helfirchtsingel en de Fagotstraat

Pa v/d Steurlaan

1

32200

gehele straat

P. van Vlietlaan

1

32200

tussen de Dr. Wibautlaan en de Prinses Margrietsingel;

Piet Köhlerstraat

1

32200

gehele straat

Pisuissestraat

1

32200

gehele straat

Prinses Irenelaan

1

32200

tussen de Prinses Beatrixlaan en de Minister Talmalaan

Prinses Margrietsingel

1

32200

tussen de Prinses Marijkesingel en de Sir Winston Churchilllaan

Prinses Marijkesingel

1

32200

tussen de Minister Aalberselaan en de Prinses Margrietsingel

Prof. Quacklaan

1

32200

gehele straat

Purperstraat

1

32200

gehele straat

Regenbooglaan

1

32200

gehele straat

Schalmeistraat

1

32200

aan de huizenzijde tussen de Admiraal Helfrichtsingel en de Klarinetstraat

Sir Winston Churchilllaan

1

32200

tussen het Generaal Eisenhowerplein en de Prinses Margrietsingel

Spinetstraat

1

32200

aan de huizenzijde tussen de Admiraal Helfrichtsingel en de Klarinetstraat

Steenvoordelaan

1

32200

tussen de Karmozijnstraat en de Sir Winston Churchilllaan en aan de westzijde tussen de karmozijnstraat en de inrit naar de parkeergarage met perceelnummer 2

Terracottastraat

1

32200

gehele straat

Vedelstraat

1

32200

gehele straat

Vermiljoenstraat

1

32200

gehele straat

Wethouder Brederodelaan

1

32200

aan de zuidzijde tussen de Hammarskjöldlaan en de uitrit ter hoogte van perceelnummer 2m

Wethouder Hillenaar- plantsoen

1

32200

gehele straat

Willem Royaardsstraat

1

32200

gehele straat

geen straatnaam

1

32200

het achterterrein tussen de Minister Aalbersselaan en de Prinses Marijkesingel

 

1.2 Plaatsen van betaald parkeren gebied Arnoldsonstraat

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052903.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Arnoldsonstraat.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Arnoldsonstraat

1

32205

tussen de Henri Dunantlaan en de Dr. H.J. van Mooklaan (parkeerterrein bij buurtcentrum 'Stervoorde')

 

1.3 Plaatsen van betaald parkeren gebied Generaal Spoorlaan 62

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052904.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Generaal Spoorlaan 62

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Generaal Spoorlaan

1

32205

het parkeerterrein bij woonzorgcentrum 'Steenvoorde' met adres Generaal Spoorlaan 62

 

1.4 Plaatsen van betaald parkeren gebied Prinses Irenelaan

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052905.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Prinses Irenelaan

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Minister Aalberselaan

1

32205

tussen de Prinses Marijkesingel en globaal perceel nummer 48

Prinses Irenelaan

1

32205

tussen de Minister Aalberselaan en de Minister Talmalaan

Prinses Margrietsingel

1

32205

tussen de Prinses Irenelaan en de Prinses Marijkesingel

 

1.5 Plaatsen van betaald parkeren gebied Waldhoornplein

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052906.

In onderstaande tabel iseen overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Waldhoornplein.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Admiraal Helfrichsingel

1

32215

ten zuiden van de singel tussen het Waldhoornplein en de voetgangers-oversteekplaats bij het voetgangersbruggetje

Banjostraat

1

32215

de strook aan de noordzijde, tussen het Waldhoornplein en de singel

Waldhoornplein

1

32215

gehele straat

 

1.6 Plaatsen van betaald parkeren gebied Cor Ruysstraat

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052910.

In onderstaande tabel iseen overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Cor Ruysstraat.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Cor Ruysstraat

1c

32205

parkeerplaatsen gelegen op het parkeerterrein voor perceelnummer 2

 

1.7 Plaatsen van betaald parkeren gebied Stationskwartier

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052911.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Stationskwartier.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Dr H. Colijnlaan

2

32220

tussen de P.C. Boutenslaan, het fietspad tussen de Doctor H. Colijnlaan en het Wethouder Hillenaarplantsoen en de nieuwe ontsluitingsweg; met uitzondering van de strook parkeerplaatsen het meest dicht bij de spoorbaan.

Henriette Roland Holstln

2

32220

tussen de J.H.A. Schaperlaan en de P.C. Boutenslaan

Huis te Landelaan

2

32220

langs de zuidelijke rijbaan tussen de J.H.A. Schaperlaan en de Karel Doormanlaan

J.H.A. Schaperlaan

2

32220

tussen de Huis te Landelaan en de P.C. Boutenslaan

Johan Braakensieklaan

2

32220

de parkeerplaatsen direct gelegen voor de oneven huisnummers 1 - 19

P.C. Boutenslaan

2

32220

tussen de de J.H.A. Schaperlaan en de eerstvolgende kruising en het weggedeelte direct gelegen voor en aan de zijde van de even huisnummers 54 - 64

 

1.8 Plaatsen van betaald parkeren gebied Colijnlaan

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052912.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Colijnlaan.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Dr H. Colijnlaan

niet van toepassing

32225

tussen de Huis te Landelaan en de P.C. Boutenslaan

Huis te Landelaan

niet van toepassing

32225

langs de parallelweg tussen de Generaal Spoorlaan en de Dr. H. Colijnlaan en de haakse vakken gelegen langs de Parallelweg tussen de Dr. H. Colijnlaan en de J.H.A. Schaperlaan

 

1.9 Plaatsen van betaald parkeren gebied Havenkwartier

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052913.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Havenkwartier.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Galjoenstraat

3

32230

gehele straat

Handelskade

3

32230

aan de woningzijde tussen de Havenstraat en de Klipperstraat

Havenstraat

3

32230

tussen de Handelskade en de 'knip'

Klipperstraat

3

32230

gehele straat

 

1.10 Plaatsen van betaald parkeren gebied Kesslerpark

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052914.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Kesslerpark.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Kesslerpark

niet van toepassing

32235

gehele straat

Lange Kleiweg

niet van toepassing

32235

tussen het Kesslerpark en de inrit naar de parkeergarage aan de westzijde

 

1.11 Plaatsen van betaald parkeren gebied Oud Rijswijk eo

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaarten; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052916.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Oud Rijswijk eo.

Straatnaam

vergunningzone

Belparkeercode

omschrijving

Abeelstraat

4

32240

gehele straat

Acacialaan

4

32240

gehele straat

Alexanderlaan

4

32240

gehele straat

Beetslaan

4

32240

gehele straat

Berkstraat

4

32240

gehele straat

Beuklaan

4

32240

gehele straat

Bilderdijklaan

4

32240

gehele straat

Blekerslaan

4

32240

gehele straat

Broekslootkade

4

32240

gehele straat

Burgemeester Elsenlaan

4

32240

de parallelweg tussen perceel nummer 239 en de van Vredenburchweg, het wegvak ten (noord)oosten van de trambaan tussen het Hendrik Ravesteinplein en de Sir Winston Churchilllaan

Caan van Necklaan

4

32240

gehele straat

Carel Nakkenstraat

4

32240

gehele straat

Cederlaan

4

32240

gehele straat

Cornelis Suyslaan

4

32240

gehele straat

Cromvlietkade

4

32240

gehele straat

Da Costalaan

4

32240

gehele straat

Dahliastraat

4

32240

gehele straat

Daniël Catterwijckstr

4

32240

gehele straat

Dennelaan

4

32240

gehele straat

Dillenburglaan

4

32240

gehele straat

Doelenstraat

4

32240

gehele straat

Eiklaan

4

32240

gehele straat

Emmastraat

4

32240

gehele straat

Esdoornstraat

4

32240

gehele straat

Frans Halskade

4

32240

gehele straat

Frederik Hendrikstraat

4

32240

gehele straat

Frederiklaan

4

32240

gehele straat

Geestbrugkade

4

32240

gehele straat

Geestbrugweg

4

32240

gehele straat

Generaal van Geenplein

4

32240

gehele straat

Haagweg

4

32240

gehele straat

Handelskade

4

32240

tussen de Magnolialaan en de Populierlaan

Havenstraat

tussen de Sir Winston Churchilllaan en de knip

Hendrik Ravesteijnplein

4

32240

tussen perceel 42 en de Willem van Rijswijckstraat

Hoornbruglaan

4

32240

gehele straat

Huis te Hoornkade

4

32240

gehele straat

Ieplaan

4

32240

gehele straat

Jacob van Offwegenlaan

4

32240

gehele straat met uitzondering van parkeerplaatsen op parkeerterrein van perceel nummer 40a

Jan Tooroplaan

4

32240

gehele straat

Jan van Polanenstraat

4

32240

gehele straat

Jozef Israëlslaan

4

32240

gehele straat

Julialaantje

4

32240

gehele straat tussen de burgemeester Elsenlaan en het Ruysdaelplein

Julianastraat

4

32240

tussen de Rembrandtkade en de Valkrust en tussen de Kerklaan en de Lindelaan

Kastanjelaan

4

32240

gehele straat

Kerklaan

4

32240

gehele straat met uitzondering van het wegvak tussen de Julianastraat en globaal perceel nummer 70

Kerkstraat

4

32240

gehele straat

Koninginnelaan

4

32240

gehele straat

Laan Hofrust

4

32240

gehele straat met uitzondering van parkeerplaatsen op terrein van huisnummer 2-4 (Oude Raadhuis)

Laan te Blotinghe

4

32240

parkeerplaatsen gelegen op het meest zuidelijke parkeerterrein (achter Steenlaan 17 - 27)

Larikslaan

4

32240

gehele straat

Leeuwendaallaan

4

32240

gehele straat

Leliestraat

4

32240

gehele straat

Lijsterbeslaan

4

32240

gehele straat

Lindelaan

4

32240

tussen de Haagweg en de Jozef Israëlslaan

Magnolialaan

4

32240

gehele straat

Mallegat

4

32240

de parkeerplaatsen ten westen van de inrit

Mauritslaan

4

32240

gehele straat

Mauvelaan

4

32240

gehele straat

Meidoornstraat

4

32240

gehele straat

Molenlaan

4

32240

gehele straat

Nassaukade

4

32240

gehele straat

Nobelaerstraat

4

32240

gehele straat

Olmstraat

4

32240

gehele straat

Oranjelaan

4

32240

gehele straat

Ottoburgstraat

4

32240

gehele straat

Park de Wervelaan

4

32240

gehele straat

Paulus Potterlaan

4

32240

gehele straat

Penninglaan

4

32240

gehele straat

Plataanstraat

4

32240

gehele straat

Populierlaan

4

32240

gehele straat

Princesselaan

4

32240

gehele straat

Prins Hendriklaan

4

32240

gehele straat

Prunuskade

4

32240

gehele straat

Regentesselaan

4

32240

gehele straat

Rembrandtkade

4

32240

gehele straat

Resedastraat

4

32240

gehele straat

Rozenstraat

4

32240

gehele straat

Ruysdaelplein

4

32240

gehele straat

Schoolstraat

4

32240

gehele straat

Sir Winston Churchillln

4

32240

tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Huis te Hoornkade

Smidsstraat

4

32240

gehele straat

Sparrelaan

4

32240

gehele straat

Stadhoudersstraat

4

32240

gehele straat

Steenlaan

4

32240

gehele straat

Thierenskade

4

32240

gehele straat

Tollensstraat

4

32240

Gehele straat

Tuinstraat

4

32240

Gehele straat

Tulpstraat

4

32240

gehele straat

Valkrust

4

32240

gehele straat

Valkruststraat

4

32240

gehele straat

van Dijcklaan

4

32240

gehele straat

van Ostadelaan

4

32240

gehele straat

van Vredenburchweg

4

32240

tussen de Burgemeester Elsenlaan en het Ruysdaelplein, direct voor huisnummers 70 - 74 en direct voor huisnummers 100 - 134

Verhagen Metmanstraat

4

32240

gehele straat

Vondellaan

4

32240

gehele straat

Waldeck Pyrmontlaan

4

32240

gehele straat

Wijnandt van Elststraat

4

32240

gehele straat

Wilhelminalaan

4

32240

gehele straat

Willem Marisstraat

4

32240

gehele straat

Willem van Rijswijckstraat

4

32240

gehele straat

Willemstraat

4

32240

tussen de Emmastraat en de Lindelaan

 

1.12 Plaatsen van betaald parkeren gebied Park de Wervelaan

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaarten; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052917.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Park de Wervelaan.

Straatnaam

vergunningzone

Belparkeercode

omschrijving

Park de Wervelaan

4

32240

gehele straat

van Vredenburchweg

4

32240

direct voor huisnummers 70 - 74

 

1.13 Plaatsen van betaald parkeren gebied Vredenburchweg

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaarten; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052918.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Vredenburchweg.

Straatnaam

vergunningzone

Belparkeercode

omschrijving

van Vredenburchweg

4

32240

direct voor huisnummers 100 - 134

 

1.14 Plaatsen van betaald parkeren gebied Blotinghe

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052922.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Blotinghe.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Laan te Blotinghe

4

32245

de twee noordelijke parkeerterreinen (noord en zuid van adres 2b)

 

1.15 Plaatsen van betaald parkeren gebied Offwegenlaan

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052923.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Offwegenlaan.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Jacob van Offwegen- laan

4

32245

het parkeerterrein bij perceelnummer 40a

 

1.16 Plaatsen van betaald parkeren gebied Ravesteijnplein

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052924.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Ravesteijnplein.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Burgemeester Elsenlaan

4

32245

tussen het Hendrik Ravesteijnplein en het perceel nummer 239

Hendrik Ravesteijnplein

4

32245

gehele straat met uitzondering van het wegvak tussen perceelnummer 42 en de Willem van Rijswijckstraat

Lindelaan

4

32245

tussen de J. van Polanenstraat en de Jozef Israëlslaan

 

 

1.17 Plaatsen van betaald parkeren gebied Eisenhowerplein

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaarten voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052925

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Eisenhowerplein

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Generaal Eisenhower- plein

niet van toepassing

32250

de parallelweg aan de noordzijde van het plein

 

1.18 Plaatsen van betaald parkeren gebied Herenstraat

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaarten voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052926.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Herenstraat

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Herenstraat

niet van toepassing

32250

tussen de Haagweg en het voetgangersgebied

Willemstraat

niet van toepassing

32250

tussen de Emmastraat en de Herenstraat

 

1.19 Plaatsen van betaald parkeren gebied Mallegat

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de openbare weg waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaarten voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052927.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Mallegat

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Mallegat

niet van toepassing

32250

de parkeerplaatsen op het parkeerterrein met uitzondering van de parkeerplaatsen ten westen van de inrit

 

2. Tijdstip van betaald parkeren

De tijden waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, dan wel met een vergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b, van de

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk, mag worden geparkeerd zijn:

 

Gebied

dag v/d week

tijdstip (uur)

In de Bogaard eo, Beatrixflats, Arnoldsonstraat, Generaal Spoorlaan 62, Prinses Irenelaan, Waldhoornplein, Cor Ruysstraat, Stationskwartier

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

Colijnlaan

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

9 – 18

18 – 21

Havenkwartier, Kesslerpark

maandag t/m vrijdag

8 – 17

Oud Rijswijk eo, Park de Wervelaan, Vredenburchweg, Blotinghe, Offwegenlaan, Ravesteijnplein

maandag t/m zondag

18 – 24

Eisenhowerplein, Herenstraat, Mallegat

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

 

3. Wijze van betalen

 

Wijze van betalen parkeerbelasting bij betaald parkeren

Aan het parkeren op een bij onderdeel 1 genoemde parkeerplaats wordt het navolgende voorschrift verbonden: bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan. Dit gebeurt op één van de volgende manieren:

 • Door het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de wijze zoals aangegeven op, de daartoe aanwezige parkeerapparatuur of bebording. Het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt, dient op de parkeerapparatuur ingevoerd te worden;

 • Middels gebruikmaking van het internet of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Rijswijk een overeenkomst heeft gesloten (belparkeren). Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de Belparkeercode via de mobiele telefoon door te geven aan het bedrijf. Voor een rechtsgeldige betaling neemt de belastingplichtige de voorwaarden van het bedrijf in acht.

 • Door gebruik te maken van een door de gemeente verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig, zoals genoemd in artikel 11 onder b van de Verordening. De voorschriften voor het gebruik van de afgegeven vergunning, zoals aangegeven in of krachtens de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk zijn van toepassing.

Bijlage 2: plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren op de voor het openbaar verkeer openstaande weg.

Behorend bij het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen juli 2020 gemeente Rijswijk

 

1. Plaatsen van betaald parkeren gebied Beatrixflats

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen op de voor het openbaar verkeer openstaande wegen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk of met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk mag worden geparkeerd zijn aangegeven op de bijgevoegde kaart; voor zover niet op een andere wijze een parkeerverbod geldt. De bij dit besluit behorende kaart is bij gemeente Rijswijk geregistreerd met registratienummer 20.052902.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (gedeelten) van straten gelegen in gebied Beatrixflats.

Straatnaam

Vergunningzone

Belparkeercode

Omschrijving

Hilvoordestraat

1

32200

het parkeerterrein bij perceel met nummers 5 - 247

Prinses Beatrixlaan

1

32200

tussen de Generaal Spoorlaan en de van Vredenburchweg; ten oosten van de wegas.

 

2. Tijdstip van betaald parkeren

De tijden waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 11, onderdeel a, dan wel met een vergunning als bedoeld in artikel 11, onderdeel b, van de

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk, mag worden geparkeerd zijn:

 

Gebied

dag v/d week

tijdstip (uur)

In de Bogaard eo, Beatrixflats, Arnoldsonstraat, Generaal Spoorlaan 62, Prinses Irenelaan, Waldhoornplein, Cor Ruysstraat, Stationskwartier

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

zondag

9 – 18

18 – 21

12 – 17

Colijnlaan

maandag t/m zaterdag

donderdagavond

9 – 18

18 – 21

Havenkwartier, Kesslerpark

maandag t/m vrijdag

8 – 17

Oud Rijswijk eo, Park de Wervelaan, van Vredenburchweg, Blotinghe, Offwegenlaan, Ravesteijnplein

maandag t/m zondag

18 – 24

Eisenhowerplein, Herenstraat, Mallegat

maandag t/m zaterdag

zondag

9 – 21

18 – 21

 

3. Wijze van betalen

 

Wijze van betalen parkeerbelasting bij betaald parkeren

Aan het parkeren op een bij onderdeel 1 genoemde parkeerplaats wordt het navolgende voorschrift verbonden: bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan. Dit gebeurt op één van de volgende manieren:

 • Door het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de wijze zoals aangegeven op, de daartoe aanwezige parkeerapparatuur of bebording. Het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt, dient op de parkeerapparatuur ingevoerd te worden;

 • Middels gebruikmaking van het internet of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Rijswijk een overeenkomst heeft gesloten (belparkeren). Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de Belparkeercode via de mobiele telefoon door te geven aan het bedrijf. Voor een rechtsgeldige betaling neemt de belastingplichtige de voorwaarden van het bedrijf in acht.

 • Door gebruik te maken van een door de gemeente verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig, zoals genoemd in artikel 11 onder b van de Verordening. De voorschriften voor het gebruik van de afgegeven vergunning, zoals aangegeven in of krachtens de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk zijn van toepassing.