Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Besluit aanwijzing ligplaatsen met nummeraanduiding varende woonschepen Zuidelijke Insteekhaven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing ligplaatsen met nummeraanduiding varende woonschepen Zuidelijke Insteekhaven
CiteertitelBesluit aanwijzing ligplaatsen met nummeraanduiding varende woonschepen Zuidelijke Insteekhaven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
 3. Havenverordening Dordrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2022Nieuwe regeling

05-07-2022

gmb-2022-339037

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing ligplaatsen met nummeraanduiding varende woonschepen Zuidelijke Insteekhaven

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake Besluit tot het aanwijzen van ligplaatsen met nummeraanduiding Zuidelijke Insteekhaven;

 

gelet op:

 • artikel 6, tweede en derde lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • artikel 2, derde lid van de Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen;

 • artikel 3.2 van de Havenverordening Dordrecht;

 

overwegende dat:

 • ingevolge artikel 6, tweede en derde lid van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet bag) de raad bevoegd is tot het vaststellen van ligplaatsen en het toekennen van nummeraanduidingen aan ligplaatsen;

 • ingevolge artikel 2, derde lid van de Verordening naamgeving en nummering de raad bevoegd is tot het toekennen van een nummer aan een object, daaronder begrepen een ligplaats;

 • bij besluit van 14 september 2010 de raad de bevoegdheid tot het vaststellen van ligplaatsen en het toekennen van nummeraanduidingen aan ligplaatsen, zoals bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid van de Wet bag gedelegeerd heeft aan het college;

 • ingevolge artikel 3.2 van de Havenverordening Dordrecht het college gebieden en periodes kan aanwijzen waar bepaalde categorieën van schepen ligplaats mogen nemen;

 • besloten is om zes varende woonschepen ligplaatsen te laten innemen in de Zuidelijke Insteekhaven;

 • onderhavig besluit voorziet in het aanwijzen van het gebied waar de betreffende varende woonschepen ligplaats mogen nemen, in het vaststellen in dit gebied van ligplaatsen en het daaraan toekennen van de bijbehorende nummeraanduidingen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Besluit aanwijzing ligplaatsen met nummeraanduiding varende woonschepen Zuidelijke Insteekhaven

 

 

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1.

  Het middendeel van de Zuidelijke Insteekhaven wordt aangewezen als gebied waar de varende woonschepen ligplaats mogen nemen als bedoeld in artikel 2, derde lid van de Havenverordening Dordrecht.

 • 2.

  In dit gebied, zoals aangegeven op de situatietekening horend bij dit besluit, worden ligplaatsen vastgesteld in de zin van artikel 6 van de Wet basisregistratie.

 • 3.

  Aan deze ligplaatsen worden de daarbij behorende nummeraanduiding toegekend van Werf van Spaan 1, 3, 5, 7, 9 en 11, overeenkomstig en zoals aangegeven op de situatietekening horend bij dit besluit.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing ligplaatsen met nummeraanduiding varende woonschepen Zuidelijke Insteekhaven".

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 5 juli 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff

secretaris burgemeester

Bijlage 1 Ligplaatsindeling zuidelijke insteekhaven Leefwerf de Biesbosch

________________________________________