Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijsbesluit Functionaris Wet open overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Functionaris Wet open overheid
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijsbesluit Functionaris Woo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2022Aanwijsbesluit

20-06-2022

bgr-2022-798

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Functionaris Wet open overheid

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

gelet op artikel 4.7 Wet open overheid;

BESLUIT:

 

de Projectleider en juridisch (beleids)adviseur aan te wijzen als Functionaris Wet open overheid (Woo-functionaris).

Als plaatsvervangend Woo-functionaris van BSR wordt aangewezen de accountmanager van BSR.

 

Dit besluit treedt in werking per 1 mei 2022 en kan worden aangehaald als ‘’Aanwijsbesluit Woo-functionaris BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 juni 2022.

 

G. van Bezooijen, plaatsvervangend voorzitter

 

G.M. Scholtus, directeur