Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Ouder-Amstel
CiteertitelAanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Ouder-Amstel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-202201-05-2022nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-327408

2022-065649

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Ouder-Amstel

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel, ieder voor zich;

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid (hierna:”Woo”),

 

Besluiten

 

  • 1)

    Aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Woo, de medewerkers die werkzaam zijn in de functie van (senior en allround) juridisch adviseur van het team Juridische Zaken, afdeling Bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie Duo+, de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn;

  • 2)

    De aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022;

  • 3)

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Ouder-Amstel.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel

12 juli 2022

Zaaknummer: 2022-065649

de gemeentesecretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker