Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Beleidsregel ‘beoordeling en vergunningverlening’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ‘beoordeling en vergunningverlening’
CiteertitelBeleidsregel ‘beoordeling en vergunningverlening’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Marktverordening Nieuwkoop 2008 Artikel 8
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022nieuwe regeling

10-07-2012

gmb-2022-322146

12.17459

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ‘beoordeling en vergunningverlening’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;

Gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de marktcommissie; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);

 

Gelet op haar bevoegdheid op grond van artikel 2, 3 en 8 van de Marktverordening Nieuwkoop 2008.

 

De volgende regels te stellen met betrekking tot de selectie van nieuwe vergunninghouders op de warenmarkten:

 

 • 1.

  Vergunningverlening geschiedt:

  • a.

   op basis van de branche van de vrijgekomen plaats;

  • b.

   op basis van de datum van binnenkomst van de aanvraag, waarbij de eerst binnengekomen aanvraag als eerste in aanmerking komt voor de vergunning;

  • c.

   nadat de selectie heeft plaatsgevonden en daarbij de eventuele bedenkingen zijn geïnventariseerd.

 • 2.

  Vergunningverlening geschiedt op basis van het streven naar continuïteit op de markt. Gezocht wordt naar ondernemers die kwaliteitsproducten leveren, garant staan voor een goede behandeling van klanten, geen overlast veroorzaken en de standplaats netjes en schoon achterlaten. Desgewenst wordt informatie ingewonnen bij andere gemeenten waar de sollicitant een marktplaats inneemt.

 • 3.

  De gemeente doet een voorstel voor de af te geven vergunning op basis van de ingediende aanvragen en de vrijgekomen vacature.

 • 4.

  De gemeente vraagt aan de marktcommissie of een vertegenwoordiger van de betreffende markt of er bedenkingen zijn ten aanzien de voorgestelde ondernemer.

 • 5.

  De marktcommissie kan alleen met betrekking tot de aspecten kwaliteit kraam en producten, openbare orde, klantvriendelijkheid en ervaring elders, bedenkingen uiten.

 • 6.

  Bedenkingen kunnen niet geuit worden op concurrentieoverwegingen en niet door een vertegenwoordiger van de markt die hetzelfde product verkoopt.

 • 7.

  Eventuele bedenkingen worden binnen twee weken kenbaar gemaakt.

 • 8.

  Bedenkingen cq advies zijn voor het college van burgemeester en wethouders niet bindend.

 • 9.

  De gemeente Nieuwkoop hanteert de volgende brancheverdeling per markt

  Artikelengroepen

  Aantal standplaatsen

  01-aardappelen-groente en fruit

  2

  02-brood, koek, snoep, stroopwafels, banket

  2

  03-verse en bewerkte vis

  1

  04-zuivel- vlees- en poelierswaren

  3

  05-snacks e.d.

  1

  06-diverse voedingsartikelen, noten tapanades, olijven.

  2

  07-bloemen en planten

  2

  08 - 09 baby-, kleuter en kinderkleding

  1

  10-bovenkleding voor volwassenen

  2

  11- 12-fournituren, sokken, breiwol, horloges en sieraden

  1

  14-huishoudelijke artikelen, stofzuiger, computer, telefoon, drogisterij

  1

  15-lederwaren

  1

  18-diverse non-food, dierbenodigdheden, wenskaarten, fietsonderdelen

  2

  Totaal

  21

 

Inwerkingtreding

De beleidsregel ‘beoordeling en vergunningverlening’ treedt in werking per 1 oktober 2012.

 

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters

secretaris

F. Buijserd

burgemeester