Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Intrekkingsbesluit ‘Noodverordening boerenprotest Twence, 5 juli 2022’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntrekkingsbesluit ‘Noodverordening boerenprotest Twence, 5 juli 2022’
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpIntrekkingsbesluit ‘Noodverordening boerenprotest Twence, 5 JULI 2022’

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 175 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2022nieuwe regeling

11-07-2022

gmb-2022-321664

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekkingsbesluit ‘Noodverordening boerenprotest Twence, 5 juli 2022’

De burgemeester van de gemeente Hengelo:

Overwegende dat:

 • in verband met het protest van boeren en de blokkade van de toegangswegen van Twence sinds 5 juli 2022 de ‘Noodverordening boerenprotest Twence’ van kracht is;

 • artikel 176 lid 7 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de voorschriften intrekt zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175 lid 1 van de Gemeentewet zich niet langer voordoet;

 • de blokkade van de toegangswegen van Twence door protesterende boeren inmiddels is opgeheven;

 • de boeren die de blokkade hebben uitgevoerd bij hun vertrek hebben aangegeven tevreden te zijn met de actie nadat er een toezegging is gedaan voor een gesprek tussen hen en een Gedeputeerde van de provincie Overijssel;

 • er sinds het vertrek van de boeren geruime tijd verstreken is;

 • er sinds het vertrek van de protesterende boeren geen hernieuwde protestactiviteiten ter plaatse zijn waargenomen;

 • er geen aanleiding meer is te veronderstellen dat de boeren op korte termijn opnieuw de toegangswegen willen dan wel zullen blokkeren;

 • er als gevolg van voorgaande geen sprake meer is van een eventuele aanzuigende werking van boeren die terugkeren van beëindigde protestacties elders;

 • er ook voor het overige geen signalen zijn die het langer van kracht blijven van de noodverordening rechtvaardigen;

 • de noodverordening door tijdsverloop op 10 juli 12:00 uur zijn werking heeft verloren;

 • er door bovenstaande geen sprake meer is van een situatie als bedoeld in artikel 175 lid 1 van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

Met inachtneming van artikel 176 lid 7 en het bepaalde in artikel 175 lid 1 van de Gemeentewet de op 5 juli afgekondigde ‘Noodverordening boerenprotest Twence’ in te trekken.

 

Aldus vastgesteld op 11 juli 2022 te Hengelo,

De Burgemeester van Hengelo,

S.W.J.G. Schelberg