Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende tijdelijke aanvulling het Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021 en het Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende tijdelijke aanvulling het Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021 en het Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022
CiteertitelAanvulling mandaat- en volmachtbesluit Inkoop&monitoring Utrecht West
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tijdelijke regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-202230-09-2022nieuwe regeling

05-07-2022

gmb-2022-312595

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende tijdelijke aanvulling het Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021 en het Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater:

 

gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

gelet op artikel 160 Gemeentewet,

 

gelet op artikel 171 Gemeentewet,

 

en met in achtneming van het bepaalde in het Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021 en het Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022’;

 

Overwegende:

 

-dat in het ‘Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021’ en het ‘Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022’ voor verschillende besluiten mandaat aan de wethouder Sociaal Domein gemeente Woerden is verleend;

- dat de portefeuilles binnen het nieuwe college van de gemeente Woerden nog niet onder de wethouders zijn verdeeld;

- dat taken en besluitvorming van Inkoop & Monitoring Utrecht West geen vertraging mogen oplopen als gevolg van het nog niet verdeeld zijn van de portefeuilles binnen het nieuwe college;

-dat uiterlijk 30 september 2022 meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe wethouder Sociaal Domein en dat tot die datum het huidige mandaat moet worden uitgebreid met directeur Sociaal Domein Woerden tevens lid van het Programmateam Sociaal Domein en de directeur Bedrijfsvoering;

 

I.

Het ‘Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021’ en het ‘Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022’ als volgt aan te vullen voor de periode tot 30 september 2022:

 

Het college:

 • 1)

  Verleent mandaat aan de directeur Sociaal Domein Woerden tevens lid van het Programma Team Sociaal Domein en aan de directeur Bedrijfsvoering – waar I&M UW onder valt - voor de besluiten waarvoor op grond van het ‘Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021’ en het ‘Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022’ mandaat aan de wethouder Sociaal Domein is verleend.

 • 2)

  Dit mandaat geldt uitsluitend gedurende de periode van het zomerreces tot uiterlijk 30 september 2022.

 

De burgemeester:

 • 1)

  Verleent volmacht aan de directeur Sociaal Domein Woerden tevens lid van het Programma Team Sociaal Domein en aan de directeur Bedrijfsvoering– waar I&M UW onder valt - om overeenkomsten te ondertekenen waarvoor op grond van het ‘Mandaat- en volmachtbesluit DVO Inkoop en Monitoring Utrecht West vanaf 2021’ en het ‘Mandaat- en volmachtbesluit Inkoop & Monitoring Utrecht West met betrekking tot inkoop van Jeugdhulp en Wmo vanaf 2022’ volmacht aan de wethouder Sociaal Domein is verleend.

 • 2)

  Deze volmacht geldt uitsluitend gedurende de periode van het zomerreces tot uiterlijk 30 september 2022.

II.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

III.

Dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze in het elektronische Gemeenteblad bekend te maken.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden op 5 juli 2022.

Mr. J.J. Michel drs. D. de Vries

Gemeentesecretaris Burgemeester