Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Beleidsregels tijdsgebonden gedoogbeschikking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tijdsgebonden gedoogbeschikking
CiteertitelBeleidsregels tijdsgebonden gedoogbeschikking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBeleidsregels tijdsgebonden gedoogbeschikking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-202201-09-2010Beleidsregels tijdsgebonden gedoogbeschikking

31-08-2010

gmb-2022-308977

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tijdsgebonden gedoogbeschikking

Inleiding

In februari 2009 heeft de gemeente Ommen het Plan van aanpak Handhaving op permanente bewoning van recreatieverblijven vastgesteld. Het plan omvat de instrumenten en het scenario van toezicht en handhaving op bewoning van recreatieverblijven in de gemeente Ommen. Eind 2009 is gestart met de uitvoering van het Plan van aanpak. In de praktijk komt het voor dat er behoefte is aan bewoning van een recreatieverblijf in de vorm van een tijdelijke overbrugging. In het Plan van aanpak wordt kort ingegaan op de redenen en mogelijkheden voor een overbruggingshuisvesting. Uit het Plan van aanpak volgt dat ingestemd kan worden met overbrugginshuisvesting voor de duur van maximaal 12 maanden. Bij de uitvoering van het Plan van aanpak is gebleken dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen onder welke voorwaarden met overbruggingshuisvesting ingestemd kan worden. Met de onderstaande beleidsregels legt de gemeente vast welke (groepen van) personen voor een tijdsgebonden gedoogbeschikking in aanmerking komen, aan welke voorwaarden die moeten voldoen en voor welke periode een tijdsgebonden gedoogbeschikking kan worden verleend. De Beleidsregels worden toegepast op aanvragen die ingediend worden na de publicatie van het besluit tot vaststelling van de beleidsregels.

De beleidsregels worden tot zes weken na de publicatie ter inzage gelegd.

 

Beleidsregels

Welke personen zouden in aanmerking kunnen komen:

 

 • a.

  Inwoners van de gemeente Ommen die sinds tenminste twee jaren in het GBA als bewoner ingeschreven staan op een adres in Ommen;

 • b.

  Zij die nog geen inwoner zijn, maar aantoonbaar binnen korte termijn in de gemeente Ommen komen wonen:

 • c.

  Zij die niet in de gemeente wonen (of korter dan twee jaren in het GBA als bewoner ingeschreven staan opeen adres in Ommen), maar eigenaar zijn van een recreatieverblijf in de gemeente Ommen en kunnen aantonen binnen een jaar zich elders te vestigen.

   

In welke gevallen krijgt men een tijdsgebonden gedoogbeschikking:

 • a.

  Men heeft aantoonbaar een woning gekocht of in aanbouw;

 • b.

  Men heeft via de woningbouwvereniging een woning toegewezen gekregen of gelet op de inschrijfduur is het aannemelijk dat binnen 12 maanden een woning toegewezen zal worden;

 • c.

  Bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van B&W.