Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Aanwijsbesluit toezichthouders regionale prostitutie controle team

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders regionale prostitutie controle team
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders regionale prostitutie controle team
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 92 van de Woningwet
 4. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening
 6. artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening
 7. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 8. Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal 2022
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2022nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-298536

2022003532

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders regionale prostitutie controle team

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Bloemendaal, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende:

 

 • -

  dat het wenselijk is om toezichthouders die verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland aan te wijzen als toezichthouder ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Bloemendaal.

gelet op de artikelen:

 

 • -

  5:11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  92 Woningwet;

 • -

  33 lid 1 Huisvestingswet 2014;

 • -

  7.1 en 7.2 Wet ruimtelijke ordening;

 • -

  4.2 Wet basisregistratie personen;

 • -

  6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal 2022;

besluit tot:

 

 • 1.

  Het aanwijzen van de volgende medewerkers als toezichthouder: de toezichthouders van de afdeling Veiligheid & Handhaving, team Integrale handhaving en van de afdeling Schulden Minima en Sociale Recherche, team Sociale recherche en debiteurenbeheer van de gemeente Haarlem, en de medewerkers Toezicht en/of Specialist Handhaving van de afdeling cluster Veiligheid van de gemeente Haarlemmermeer, voor zover zij als toezichthouder verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in het district Kennemerland, en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Huisvestingswet 2014, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal 2022, ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Bloemendaal.

 • 2.

  Het aanwijzen van de toezichthouders die verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in het district Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland als toezichthouder bedoeld in het eerste lid en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Huisvestingswet 2014, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene Plaatselijke Verordening Bloemendaal 2022, ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Bloemendaal.

 • 3.

  Dat de aanwijzing zoals opgenomen onder het eerste lid tevens geldt voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Overveen, 21 juni 2022.

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris

E.J. Roest,

Burgemeester van Bloemendaal.