Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022Nieuwe regeling

23-05-2022

gmb-2022-297480

Z/21/136923/D-405120

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet

De burgemeester van de gemeente Westerwolde;

 

Gelet op:

 

dat de burgemeester op grond van het bepaalde in artikelen 5:11 Algemene wet bestuursrecht in combinatie met artikel 41, lid 1, onder b van de Alcoholwet toezichthouders kan aanwijzen die met de toezicht op de naleving van die wet worden belast;

Besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouders Alcoholwet;

  De medewerkers toezicht en handhaving van gemeente Westerwolde;

  Toezichthouders van Alcoholwet van Veiligheidszorg Drenthe.

 • 2.

  De aanwijzingsbesluiten toezichthouders Drank- en horecawet in te trekken.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking.

Sellingen,23 mei 2022

J.W.Velema,

burgemeester