Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 6 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2022nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2022-295154

19.005101

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, gelet op

 

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente,

 

besluit:

 • a)

  aan te wijzen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdeel c van de gemeentewet (invorderingsambtenaar):

   

  • -

   de Manager Publieke Dienstverlening (HR21 Tactisch Leidinggevende I)

 • b)

  in te trekken het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 6 december 2016.

Het besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

Rijswijk, 5 februari 2019

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

drs. M. Middendorp MPC

de burgemeester,

drs. M.J. Bezuijen