Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake samengestelde inrichtingen (Beleid ten aanzien van samengestelde inrichtingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake samengestelde inrichtingen (Beleid ten aanzien van samengestelde inrichtingen)
CiteertitelBeleid ten aanzien van samengestelde inrichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-1997bestaande beleidsregel

10-06-1997

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake samengestelde inrichtingen (Beleid ten aanzien van samengestelde inrichtingen)

Het college van Lelystad;

 

Nummer: b97.00901

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende beleidsregel ‘Beleid ten aanzien van samengestelde inrichtingen’.

 

 

 

Beleid ten aanzien van samengestelde inrichtingen

 

 • 1.

  Een samengestelde inrichting wordt als hoogdrempelig aangemerkt indien:

  • a.

   het hoogdrempelige gedeelte geheel wordt afgescheiden van het laagdrempelige gedeelte, zodat gesproken kan worden van twee aparte ruimten binnen één inrichting;

  • b.

   de afscheiding van een vaste constructie is en geen verbinding vormt naar de andere ruimte(n) in de inrichting;

  • c.

   beide inrichtingen een eigen toegang hebben, zodat een aparte stroom van bezoekers wordt getrokken.

 • 2.

  Bij het voldoen aan deze voorwaarden wordt het voorschrift opgenomen dat de kansspelautomaat geplaatst moet worden in het hoogdrempelige gedeelte van de inrichting.

 • 3.

  In alle andere gevallen wordt de samengestelde inrichting als laagdrempelig aangemerkt.

 

 

 

Het college van Lelystad,

Lelystad, 10 juni 1997