Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Aanwijzingsbesluit gemeente als briefadresgever

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeente als briefadresgever
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeente als briefadresgever
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.40, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-293386

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeente als briefadresgever

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

Gelet op:

 

artikel 2.40, lid 4 Wet BRP

 

jo artikel 2.42, sub b Wet BRP

 

Besluit:

 

 • 1.

  Aan te wijzen de volgende rechtspersoon om als briefadresgever op te treden in de gemeente Eijsden-Margraten:

  Gemeente Eijsden-Margraten

  Amerikaplein 1

  6269DA Margraten

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 14 juni 2022.

De secretaris,

M. Gerits

de burgemeester,

S. Cox