Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Besluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake het opleggen van een last onder dwangsom bij drugshandel op straat (Besluit opleggen last onder dwangsom bij drugshandel op straat)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake het opleggen van een last onder dwangsom bij drugshandel op straat (Besluit opleggen last onder dwangsom bij drugshandel op straat)
CiteertitelBesluit opleggen last onder dwangsom bij drugshandel op straat
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5:31d van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 125, derde lid, van de Gemeentewet
  4. Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2019bestaande beleidsregel

21-03-2019

Flevopost 17-04-2019

190009561

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van Lelystad houdende regels inzake het opleggen van een last onder dwangsom bij drugshandel op straat (Besluit opleggen last onder dwangsom bij drugshandel op straat)

Nr. 190009561

 

De burgemeester besluit:

 

 

 

Bij constatering van overtreding van het in artikel 2:74 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad 2015 (APV) opgenomen verbod om zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen, over te gaan tot bestuursrechtelijke handhaving middels het opleggen van een last onder dwangsom, conform artikel 5:31 d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. Artikel 125 lid 3, Gemeentewet.

 

 

 

Lelystad, 21 maart 2019.

de burgemeester,