Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzing beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 93 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
 2. artikel 128 van de Reglement rijbewijzen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2022nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-286196

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022

De burgemeester van Súdwest-Fryslân;

 

Overwegende dat voor het beheer van en het toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedures rondom aanvraag, beheer en uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen een nieuwe (plaatsvervangend) beveiligingsfunctionaris moet worden aangewezen vanwege het vertrek van de huidige beveiligingsfunctionaris;

 

Gelet op:

 • artikel 93 lid 8 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN);

 • artikel 128 lid 6 van het Reglement rijbewijzen;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022.

 

 

 

Artikel 1 Beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen

 • 1.

  Als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen wordt aangewezen de heer R. Bouma, beleidsadviseur Planning en Control van het team Concerncontrol.

 • 2.

  Als plaatsvervanger wordt aangewezen de heer R. Admiraal, concerncontroller.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Het benoemingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen van 30 juli 2015 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022.

 

 

Aldus vastgesteld op 14 juni 2022,

De burgemeester van Súdwest-Fryslân,

mr. drs. J.A. de Vries