Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Beleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen
CiteertitelBeleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen gemeente Noord-Beveland
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemene Plaatselijke Verordening Noord-Beveland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022nieuwe regeling

13-06-2022

gmb-2022-282534

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen

De burgemeester van Noord-Beveland

Gelet op artikel 3 van de Alcoholwet;

Gelet op artikel 4.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Gelet op artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noord-Beveland.

 

Besluiten:

De beleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen

 

Intitulé:

Horecaondernemers dienen bij een overname of start van een horecagelegenheid een alcoholvergunning aan te vragen bij de burgemeester. In beginsel is het exploiteren van een horecagelegenheid volgens artikel 3 van Alcoholwet niet toegestaan zolang er geen vergunning verleend is. De burgemeester heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Dit termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken en als de Wet Bibob hier aanleiding toe geeft kan het termijn nogmaals met 4 weken worden verdaagd. Hierdoor kan de looptijd van een aanvraag lang zijn en bestaat er bij de ondernemers toch de behoefte om al te exploiteren.

Artikel 1:  

In de volgende gevallen is in ieder geval sprake van illegale exploitatie:

 • starten met de exploitatie terwijl de vergunning(en) nog niet is/zijn verleend en er tevens geen volledige aanvragen zijn ingediend;

 • exploiteren terwijl de vergunning(en) is/zijn ingetrokken;

 • exploiteren nadat de vergunning(en) is/zijn geweigerd;

 • exploiteren terwijl de aard van het horecabedrijf is gewijzigd en hiervoor nog geen vergunning is verleend;

 • alcohol verstrekken in een alcoholvrij horecabedrijf;

 • exploiteren nadat de exploitatievergunning is vervallen.

Artikel 2 Gedoogregeling:

Indien er een aanvraag voor een alcoholvergunning is ingediend bij de burgemeester mag de horecaondernemer beginnen met exploiteren onder de voorwaarden van artikel 3 van deze beleidsregel.

Artikel 3 Voorwaarden gedoogregeling:

 • de aangevraagde vergunning dient te betreffen voor een overname van een horecagelegenheid of wijziging in ondernemingsvorm;

 • er dient een ontvankelijke aanvraag ingediend te zijn bij de burgemeester;

 • er dient een op politie en justitie gescreende leidinggevende uit de aangevraagde vergunning aanwezig te zijn ten tijde van de openingstijden;

Artikel 4 Intrekken toestemming gedoogregeling

De aanvrager dient aanvullende stukken binnen het gestelde termijn aan te leveren. Indien hieraan niet voldaan wordt kan de burgemeester besluiten de toestemming voor de gedoogregeling in te trekken. De aanvraag zal dan conform de Algemene wet Bestuursrecht buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen gemeente Noord-Beveland.

Aldus vastgesteld op 13 juni 2022

De burgemeester van gemeente Noord-Beveland,

de burgemeester

drs. G.L. Meeuwisse