Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel “afkoopregeling benodigde parkeerplaatsen Bouwverordening”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel “afkoopregeling benodigde parkeerplaatsen Bouwverordening”
CiteertitelBeleidsregel “afkoopregeling benodigde parkeerplaatsen Bouwverordening”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2006nieuwe regeling

10-10-2006

Coevorden Huis Aan Huis, 08-11-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel “afkoopregeling benodigde parkeerplaatsen Bouwverordening”

Burgmeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 oktober 2006 hebben besloten de Beleidsregel “afkoopregeling benodigde parkeerplaatsen volgens Bouwverordening” vast te stellen.

 

Bovengenoemde beleidsregel houdt het volgende in:

 • a.

  als uitgangspunt wordt “parkeren op eigen terrein” gehanteerd;

 • b.

  de benodigde parkeerplaatsen worden berekend volgens publicatie 182 van de CROW waarbij de gemiddelde norm wordt gehanteerd;

 • c.

  vooruitlopend op het nog vast te stellen parkeerbeleidsplan wordt de afkoop van het aantal parkeerplaatsen, in uitzonderlijke gevallen mogelijk gemaakt;

 • d.

  het afkoopbedrag op € 11.250,-- te bepalen per parkeerplaats;

 • e.

  vooruitlopend op het vast te stellen parkeerbeleidsplan de afkoopbedragen in een vast te stellen mobiliteitsfonds te storten.

Bovengenoemde beleidsregel treedt met ingang van 9 november 2006 in werking en ligt voor een ieder ter inzage bij de Publieksafdeling, Loket Bouwen en Wonen, Hoofdstraat 2 te Dalen.

Coevorden, 8 november 2006.