Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Besluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur
CiteertitelBesluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67821.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019Besluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur

01-07-2019

Publicatieblad gemeenschappelijke regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit plaatsvervangend secretaris / algemeen directeur

Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten

 

Gelet op:

1. artikel 18 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten;

2. de voordracht van het Dagelijks bestuur;

 

 

Besluit:

1. de volgende personen (functies) in genoemde volgorde aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris/algemeen directeur:

1e vervanger: teamleider bedrijfsvoering

2e vervanger: teamleider organisatie en ontwikkeling

3e vervanger: teamleider dienstverlening

 

2. De betreffende plaatsvervanger is volledig bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van de secretaris / algemeen directeur uit te oefenen bij diens afwezigheid.

 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur op 1 juli 2019.

 

Algemeen bestuur,

H.J.Mak

Voorzitter

M. Kersbergen

Secretaris