Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Beleidsregel grotere woningen buitengebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel grotere woningen buitengebied
CiteertitelBeleidsregel grotere woningen buitengebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2022nieuwe regeling

01-05-2017

gmb-2022-275301

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel grotere woningen buitengebied

 

 

 • -

  het Bestemmingsplan Buitengebied, Reparatieplan 2016 bepaalt dat woningen een maximale inhoud van 750 m² hebben;

 • -

  via een wijzigingsbevoegdheid in dat plan binnen de bestemming 'Wonen' woningen van maximaal 850 m² mogelijk kunnen worden gemaakt; het gewenst is in bepaalde gevallen mee te werken aan het realiseren van grotere woningen;

 • -

  een maximale inhoud van 1000 m³ goed aansluit bij het beoogde architectuurbeeld en bij de aard en schaal van het landschep;

 • -

  het gewenst is bij het mogelijk maken van een grotere inhoud van een woning met maatwerk te komen tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

 • -

  deze verbetering van ruimtelijke kwaliteit behaald kan worden door op een andere locatie overbodige gebouwen te slopen en door een goede landschappelijke inpassing te realiseren;

 • -

  deze benadering in lijn is met de eerder gekozen benadering voor het toestaan van grotere bijbehorende bouwwerken;

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2017,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

A.H. Bronsvoort