Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Gebiedsaanwijzing artikel 2.7.1. lid 2 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing artikel 2.7.1. lid 2 APV
CiteertitelGebiedsaanwijzing artikel 2.7.1. lid 2 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCentrum en Waalkade Passewaaij Westroyen Rauwenhof Kwadrant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2009, art. 2.7.1, lid 2
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2010nieuwe regeling

15-02-2010

Zakengids, 26-02-2010

Regelgevingregister 2010, 3.05, college van burgemeester en wethouders 15-02-2010, A6

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing artikel 2.7.1. lid 2 APV

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, d.d. 15 februari 2010,

Gelezen de adviezen van de Politie Gelderland-Zuid, District de Waarden d.d. 24 november 2008 en 15 januari 2010;

Overwegende:

 • ·

  dat het voornoemde advies aanleiding geeft om in het belang van de openbare orde een vijftal gebieden als bedoeld in artikel 2.7.1, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel aan te wijzen;

 • ·

  dat het Centrum/Waalkade en Winkelcentrum Passewaaij op advies van de politie al op 24 november 2008 waren aangewezen, en dat in een tweede politieadvies (d.d. 15 januari 2010) om uitbreiding van deze gebieden is verzocht;

 • ·

  dat deze uitbreiding de Winkelcentra Westroyen, Rauwenhof en Kwadrant betreft;

 • ·

  dat de noodzaak tot het aanwijzen van de extra gebieden in samenwerking met de Politie Gelderland-Zuid nauwkeurig is onderzocht en dat deze gebiedsaanwijzingen zoveel mogelijk naar plaats zijn beperkt;

 • ·

  dat het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.7.1, tweede lid van de APV bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar het verboden is middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of voorwerpen, dan wel stoffen voorhanden te hebben waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze voor het gebruik van deze middelen worden aangewend.

Gelet op:

Artikel 2.7.1, tweede lid van de APV;

Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

De vijf hierna genoemde locaties aan te wijzen als plaatsen waar het verbod genoemd in het tweede lid van artikel 2.7.1 Apv van toepassing is.

 

Centrum en Waalkade

Zoals aangegeven in bijlage 1 binnen het rode kader.

Winkelcentrum Passewaaij

Zoals aangegeven in bijlage 2 binnen het rode kader.

Winkelcentrum Westroyen

Zoals aangegeven in bijlage 3 binnen het rode kader.

Winkelcentrum Rauwenhof

Zoals aangegeven in bijlage 4 binnen het rode kader.

Winkelcentrum Kwadrant

Zoals aangegeven in bijlage 5 binnen het rode kader.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad (verordening register) en 'Tiel Actueel';

Burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Centrum en Waalkade

Centrum en Waalkade

Bijlage 2 Winkelcentrum Passewaaij

Passewaaij

Bijlage 3 Winkelcentum Westroyen

Westroyen

Bijlage 4 Winkelcentrum Rauwenhof

Rauwenhof

Bijlage 5 Winkelcentrum Kwadrant

Kwadrant