Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2014Nieuwe regeling

29-04-2014

gmb-2022-274934

283613

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op artikel 1:2 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente en de Gemeente;

 

besluit:

 

  • I.

    de afdelingsmanager Bedrijfsvoering aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar);

en eveneens aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede

lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar);

 

en

 

  • II.

    de voornoemde afdelingsmanager Bedrijfsvoering overeenkomstig artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken te belasten met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

 

 

 

Dit besluit treedt met ingang van 12 mei 2014 in werking.

Goor, 29 april 2014

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,