Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo en APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo en APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo en APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2022Nieuwe regeling

14-06-2022

gmb-2022-274562

Z/22/149381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wabo en APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

 

Gelet op:

dat zij op grond van het bepaalde in artikelen 5:11 Algemene wet bestuursrecht in combinatie met artikelen 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening toezichthouders kunnen aanwijzen die met de toezicht op de naleving van die regelgeving worden belast;

Besluit:

 • 1.

  aan te wijzen als toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

  De heer J. Blanken;

  Mevrouw S. Blanken.

   

  Beide toezichthouders zijn werkzaam voor MB-All BV te Utrecht.

   

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking.

Sellingen,14 juni 2022,

J.W.Velema,

burgemeester

H.Scheper,

gemeentesecretaris