Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanpassen bebouwde komgrens Wegenverkeerswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassen bebouwde komgrens Wegenverkeerswet
CiteertitelAanpassen bebouwde komgrens Wegenverkeerswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 situatietekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2022nieuwe regeling

12-05-2022

gmb-2022-273091

191703-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassen bebouwde komgrens Wegenverkeerswet

De raad van de Gemeente Groningen;

 

gelet op artikel 20 a lid van Wegenverkeerswet

 

besluit vast te stellen

 

De raad besluit:

  • 1.

    Tot aanpassing van bebouwde komgrenzen N7, A28 en N370 zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening;

  • 2.

    Gedeputeerde Staten te vragen de bebouwde komgrenzen, zoals die door de gemeente zijn vastgesteld, ook als komgrenzen in gevolge de Wegenwet, vast te stellen;

  • 3.

    deze besluiten bekend te maken via overheid.nl.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 mei 2022

De raad voornoemd,

De burgemeester,

Koen Schuiling

Griffier,

Josine Spier

Bijlage 1 situatietekening