Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Peelgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Peelgemeenten
CiteertitelAanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Peelgemeenten
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-202201-05-2022Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon

02-06-2022

bgr-2022-607

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur, het Dagelijks bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, ieder voor zich;

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid:

 

Besluiten:

  • 1.

    De medewerkers van het secretariaat aan te wijzen als Woo-contactpersonen, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.

  • 2.

    De aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022.

     

 

Aldus besloten door het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten op 02-06-2022,

mr. W.C.P. Steeghs

Voorzitter

C.L.C. Verberne MBA

Secretaris

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten op 19 mei 2022,

mr. W.C.P. Steeghs

Voorzitter

C.L.C. Verberne MBA

Secretaris

Aldus besloten door de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten op 02-06-2022,

mr. W.C.P. Steeghs

Voorzitter